BAWMY SIĘ RAZEM DLA KLAS II SP

Dodano: 09.03.2018

Przejdź do listy wydarzeń

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ „BAWMY SIĘ RAZEM” DLA KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 07.04.2018 roku (sobota) w Hali
Sportowo-Widowiskowej OCSiR przy ulicy Kościuszki 22 A o godzinie 10:00.

 

CEL IMPREZY

Celem imprezy jest podniesienie sprawności fizycznej oraz popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci szkół podstawowych.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

 

UCZESTNICTWO

W zawodach biorą udział reprezentacje klas II (rocznik 2009 i młodsi) ostródzkich szkół podstawowych składające się z 8 zawodników (4 dziewczęta i 4 chłopców)
oraz 2 rezerwowych  (1 dziewczynka i 1 chłopiec).

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Drużyny będą rywalizować w 10 konkurencjach. W każdej konkurencji musi brać udział 8 osób: 4 chłopców i 4 dziewczynki. Nie będzie prowadzona punktacja drużynowa.

 

OPIS KONKURENCJI

Szczegółowy opis konkurencji znajduje się na stronie 2 regulaminu.

 

NAGRODY

Za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają nagrody niespodzianki. Po zakończeniu imprezy wszyscy uczestniczący w imprezie uczniowie  otrzymają paczki ze słodyczami, a szkoły – piłki.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia wraz z listą zawodników, potwierdzoną przez dyrektora szkoły i opiekuna należy dostarczyć organizatorowi w dniu zawodów do godziny 9:45. Losowanie torów odbędzie się o godzinie 9:45 przed wprowadzeniem zespołów na salę w pokoju nr 9 w Hali OCSiR ul. Kościuszki 22A.

Wszystkie sprawy sporne zostaną rozpatrzone przez sędziów i sędziego głównego po zakończeniu danej konkurencji.

 

OPIS KONKURENCJI

 

ZAMIANA PIŁEK
Przybory:  piłka lekarska 1 kg, piłka ręczna, kółka ringo
Przebieg:
Zawodnik z linii startu dobiega do 2 piłek ułożonych w kółkach ringo ( w poprzek do kierunku biegu) i zamienia je miejscami. Obiega półmetek i wraca do mety.

WYŚCIG PAJĄKÓW
Przybory: kółko ringo, piłka lekarska 1kg, pachołek.
Przebieg : zawodnik dobiega do piłki lekarskiej ułożonej w kółku ringo ułożonej w odległości ok. 10 m od linii startu, kładzie ją sobie na brzuchu i w podporze tyłem (nogi – przodem) okrąża półmetek będąc cały czas w podporze tyłem zostawia piłkę w kółku ringo i biegiem wraca do mety.

ODWRACANIE KRĄŻKÓW
Przybory: kolorowe krążki, pachołek
Przebieg zabawy: zawodnik na sygnał startera biegnie w kierunku półmetka odwracając na drugą stronę kolorowe krążki, obiega półmetek i wracając w kierunku mety ponownie je odwraca.

TOCZENIE PIŁKI
Przybory: pika siatkowa, pachołki.
Przebieg:
zawodnik pokonuje dystans do półmetka tocząc przed sobą ręką piłkę siatkową.
Po dobiegnięciu do półmetka zawodnik bierze piłkę do rąk, wraca do mety i przekazuje pikę następnemu zawodnikowi.

PRZECIĄGANIE LINY
Przybory: lina, pachołki
Przebieg
: Zawodnicy chwytają linę (ustawienie dowolne), na sygnał startera starają się przeciągnąć zawodników drużyny przeciwnej tak aby szarfa zawieszona na linie przeszła na ich stronę.
Szkoły walczą systemem „każdy z każdym”. Wygrywa szkoła, która ma największą ilość zwycięstw.
W przypadku takiej samej ilości punktów w przypadku dwóch drużyn decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.

WYŚCIG KELNERÓW
Przybory: woreczek, kolorowy krążek, tyczki
Przebieg
: zawodnicy umieszczają na ręku krążek, a na nim kładą woreczek – tak jak kelner z tacą.
Na znak sędziego slalomem między tyczkami pokonują wyznaczony dystans. Po przybiegnięciu do mety przekazują przybory następnemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który wykona ćwiczenie najszybciej. Zawodnicy muszą trzymać krążek, na którym znajduje się woreczek ,jak tacę położoną
na dłoni jednej ręki – nie wolno podtrzymywać drugą ręką woreczka.

WYŚCIG PO NIESPODZIANKĘ
Przybory:  pachołek.
Przebieg: zawodnik dobiega do pachołka znajdującego się na półmetku pod którym leży niespodzianka, podnosi pachołek i zabiera niespodziankę i zmierza biegnąc jak najszybciej do mety.

KRÓL STRZELCÓW
Przybory: piłka siatkowa, płotek
Przebieg
: zawodnicy podchodzą do ustawionej w odległości ok. 5 metrów od płotka piłki, uderzeniem nogą starają się trafić piłką w światło płotka. Konkurencja nie jest wykonywana na czas.
W przypadku równej ilości trafień o kolejności decydują punkty zdobyte przez dziewczęta.

WYŚCIG NA CZWORAKACH (SKRÓCONY DYSTANS)
Przybory: pachołek
Przebieg
: na sygnał startera zawodnik na czworakach dobiega do półmetka (skrócony dystans), obiega pachołek i z powrotem wraca na linię startu.

SZTAFETA WAHADŁOWA
Przybory: pałeczka sztafetowa
Przebieg
: zespół podzielony na dwie czwórki (cztery dziewczynki i czterech chłopców), które stoją naprzeciw siebie. Pierwszy zawodnik z linii startu biegnie z pałeczką sztafetową, czwarty zawodnik z linii startu ma szarfę (znacznik).  Na sygnał startera zawodnik biegnie do zawodniczki ustawionej naprzeciw i przekazuje mu pałeczkę sztafetową. Każdy zawodnik biegnie dwa razy. Zabawa kończy się w momencie gdy zawodnicy wrócą do ustawienia wyjściowego.