BAWMY SIĘ RAZEM

Dodano: 08.05.2017

Przejdź do listy wydarzeń

REGULAMIN
IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ „BAWMY SIĘ RAZEM”
DLA KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 27.05.2017 roku (sobota) w Hali
Sportowo-Widowiskowej OCSiR przy ulicy Kościuszki 22 A o godzinie 10:30.

CEL IMPREZY
Celem imprezy jest podniesienie sprawności fizycznej oraz popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci szkół podstawowych.

ORGANIZATOR
Organizatorem jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

UCZESTNICTWO
W zawodach biorą udział reprezentacje klas II (rocznik 2008) ostródzkich szkół podstawowych składające się z 8 zawodników (4 dziewczęta i 4 chłopców)
oraz 2 rezerwowych (1 dziewczynka i 1 chłopiec).

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Drużyny będą rywalizować w 10 konkurencjach. W każdej konkurencji musi brać udział 8 osób: 4 chłopców i 4 dziewczynki. Nie będzie prowadzona punktacja drużynowa.

OPIS KONKURENCJI
Szczegółowy opis konkurencji znajduje się na stronie 2 regulaminu.

NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają nagrody niespodzianki. Po zakończeniu imprezy wszyscy uczestniczący w imprezie uczniowie otrzymają paczki ze słodyczami, a szkoły sprzęt sportowy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zgłoszenia wraz z listą zawodników, potwierdzoną przez dyrektora szkoły i opiekuna należy dostarczyć organizatorowi w dniu zawodów do godziny 10:15. Losowanie torów odbędzie się o godzinie 10:15 przed wprowadzeniem zespołów na salę w pokoju nr 9 w Hali OCSiR ul. Kościuszki 22A.
Wszystkie sprawy sporne zostaną rozpatrzone przez sędziów i sędziego głównego po zakończeniu danej konkurencji.

ZAPRASZAMY KIBICÓW !!!

OPIS KONKURENCJI

ZAMIANA PIŁEK
Przybory: płotek, piłka lekarska 1 kg, piłka ręczna, kółka ringo
Przebieg: Zawodnik z linii startu dobiega do 2 piłek ułożonych w kółkach ringo ( w poprzek do kierunku biegu) i zamienia je miejscami. Obiega półmetek i wraca do mety.
WYŚCIG PAJĄKÓW
Przybory: kółko ringo, piłka lekarska 1kg, pachołek.
Przebieg : zawodnik dobiega do piłki lekarskiej ułożonej w kółku ringo ułożonej w odległości ok. 10 m od linii startu, kładzie ją sobie na brzuchu i w podporze tyłem (nogi – przodem) okrąża półmetek będąc cały czas w podporze tyłem zostawia piłkę w kółku ringo i biegiem wraca do mety.
ODWRACANIE KRĄŻKÓW
Przybory: kolorowe krążki, pachołek
Przebieg zabawy: zawodnik na sygnał startera biegnie w kierunku półmetka odwracając na drugą stronę kolorowe krążki, obiega półmetek i wracając w kierunku mety ponownie je odwraca.
TOCZENIE PIŁKI
Przybory: pika siatkowa, pachołki.
Przebieg: zawodnik pokonuje dystans do półmetka tocząc przed sobą ręką piłkę siatkową.
Po dobiegnięciu do półmetka zawodnik bierze piłkę do rąk, wraca do mety i przekazuje pikę następnemu zawodnikowi.
PRZECIĄGANIE LINY
Przybory: lina, pachołki
Przebieg: Zawodnicy chwytają linę (ustawienie dowolne), na sygnał startera starają się przeciągnąć zawodników drużyny przeciwnej tak aby szarfa zawieszona na linie przeszła na ich stronę.
Szkoły walczą systemem „każdy z każdym”. Wygrywa szkoła, która ma największą ilość zwycięstw.
W przypadku takiej samej ilości punktów w przypadku dwóch drużyn decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.
WYŚCIG KELNERÓW
Przybory: woreczek, kolorowy krążek, tyczki
Przebieg: zawodnicy umieszczają na ręku krążek, a na nim kładą woreczek – tak jak kelner z tacą.
Na znak sędziego slalomem między tyczkami pokonują wyznaczony dystans. Po przybiegnięciu do mety przekazują przybory następnemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który wykona ćwiczenie najszybciej. Zawodnicy muszą trzymać krążek, na którym znajduje się woreczek ,jak tacę położoną
na dłoni jednej ręki – nie wolno podtrzymywać drugą ręką woreczka.
WYŚCIG PO NIESPODZIANKĘ
Przybory: pachołek.
Przebieg: zawodnik dobiega do pachołka znajdującego się na półmetku pod którym leży niespodzianka, podnosi pachołek i zabiera niespodziankę i zmierza jak najszybciej do mety.
KRÓL STRZELCÓW
Przybory: piłka siatkowa, płotek
Przebieg: zawodnicy podchodzą do ustawionej w odległości ok. 5 metrów od płotka piłki, uderzeniem nogą starają się trafić piłką w światło płotka. Konkurencja nie jest wykonywana na czas.
W przypadku równej ilości trafień o kolejności decydują punkty zdobyte przez dziewczęta.
WYŚCIG SKOKAMI
Przybory: woreczek, pachołek, kółko ringo
Przebieg: zawodnik dobiega do kółka, w którym ułożony jest woreczek, wkłada woreczek pod kolano dowolnej nogi i skacze do półmetka, za pachołkiem wkłada woreczek pod drugie kolano, skacze
w kierunku kółka ringo, zostawia woreczek i biegiem wraca na linię startu. Podczas skoków można przytrzymać ręką nogę pod której kolanem znajduje się woreczek.
SZTAFETA WAHADŁOWA
Przybory: pałeczka sztafetowa
Przebieg: zespół podzielony na dwie czwórki (cztery dziewczynki i czterech chłopców), które stoją naprzeciw siebie. Na sygnał startera zawodnik biegnie do partnera ustawionego naprzeciw i przekazuje mu pałeczkę sztafetową. Każdy zawodnik biegnie dwa razy. Zabawa kończy się w momencie gdy zawodnicy wrócą do ustawienia wyjściowego.