Nocny Turniej Siatkówki

Dodano: 08.07.2021

Przejdź do listy wydarzeń
Regulamin:
I Czas i miejsce: 09.07.2021 (piątek)
Losowanie do drabinki turniejowej par nierozstawionych o godz. 17:30.
Obecność na losowaniu 1 zawodnika z każdej z ww. par – obowiązkowa.
Start turnieju: mecze na 3 boiskach od godz. 18:30.
Uroczyste otwarcie 18:00
Miejsce; Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino w Ostródzie.
II Organizator:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
III Uczestnicy:
Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.
Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2005 i starsi ).
IV Warunki uczestnictwa:
Złożenie zgłoszenia na adres organizatorzy@ocsir.pl.
do dnia 25.06.2021r.
Do turnieju organizator zakwalifikuje maksimum 24 pary – decyduje kolejność
zgłoszenia mailowego (data i godzina wpływu maila do OCSiR)
Prosimy o podanie imion i nazwisk pary i numer telefonu do jednej z osób.
Wpłata wpisowego w wysokości 40 zł od drużyny w dniu imprezy
przed turniejem na Plaży Miejskiej.
Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, oraz posiłek i wodę mineralną.
V Nagrody:
Najlepsze 4 pary (8 zawodników) otrzymają nagrody pieniężne:
1 miejsce = 1.000 zł dla pary
2 miejsce = 600 zł dla pary
3 miejsce = 400 zł dla pary
4 miejsce = 200 zł dla pary
VI System rozgrywek:
Turniej – początek godz. 18:30, rozgrywany będzie systemem „brazylijskim” na 24 pary – druga porażka eliminuje parę z dalszego udziału w Turnieju.
Rozstawienie – 8 par rozstawionych:
3 najlepszych zawodników w cyklu „Grand Prix 2020” (dobór partnera do Turnieju Nocnego dowolny), oraz 3 najlepsze pary z Turnieju Nocnego 2020.
Organizatorzy przyznają jeszcze dwóm parom tzw. „dziką kartę” uprawniającą do gry w Turnieju Nocnym.
Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 pkt. przy remisie 1:1 w setach – 3 set także do 15 pkt.
Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.
VII Sprawy różne:
W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju.
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.