Nocny Turniej Siatkówki

Dodano: 17.06.2019

Przejdź do listy wydarzeń

REGULAMIN

TURNIEJU NOCNEGO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2019

 

I           Czas i miejsce:

           05.07.2019 (piątek)

Zapisy – eliminacje  godz. 16:00 – 16:30

Start eliminacji – od. godz. 17:00

Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino
w Ostródzie.

II          Organizator:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i „Gazeta Ostródzka”.

III         Uczestnicy:

Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.

Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2003 i starsi/sze )

IV        Warunki uczestnictwa:

            Złożenie zgłoszenia i wpłata wpisowego w wysokości 30 zł od drużyny.

Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, oraz posiłek i wodę mineralną.

V         Nagrody:

Najlepsze 4 pary (8 zawodników) otrzymają nagrody pieniężne:

1 miejsce = 1.000 zł dla pary

2 miejsce = 600 zł dla pary

3 miejsce = 400 zł dla pary

4 miejsce = 200 zł dla pary

Poza ww. nagrody w formie voucherów („Hotel Anders”) i karnetów na Wyciąg Nart Wodnych (OCSiR), oraz nagrody rzeczowe.

VI        System rozgrywek:

Turniej eliminacyjny – mecze o 10 miejsc w Turnieju głównym (od godz.17:10) rozegrany zostanie systemem pucharowym – porażka wyklucza z udziału w Turnieju Głównym.

Turniej Główny – początek godz. 20:30, rozgrywany będzie systemem „brazylijskim” na 16 par – druga porażka eliminuje parę z dalszego udziału w T. Głównym

Czterech najlepszych zawodników (wraz z dobranymi do pary partnerami) z cyklu turniejów „Grand Prix LATO 2018” otrzymują „dzikie karty” od organizatorów i grają w Turnieju Głównym. Organizatorzy przyznają też jeszcze dwóm parom „dziką kartę” uprawniającą do gry w Turnieju Głównym.

Mecze ( 1 set lub do 2 wygranych setów) rozgrywane zostaną system podanym przez organizatorów po zamknięciu listy zgłoszeń w dniu turnieju.

Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.

 

VII       Sprawy różne:       

  • W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju.
  • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,
    w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  • Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji