KOMUNIKAT LIGA PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET

Dodano: 15.09.2017

Wróć do aktualności

Po raz pierwszy rusza liga siatkówki kobiet organizowana przez OCSiR.
W sezonie 2017/2018, aż 8 drużyn będzie walczyć o ligowe punkty.
I kolejka spotkań rozegrana zostanie 9 października 2017 o godzinie 19:30 w hali OCSiR przy ul. Kościuszki22a.
Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany w najbliższą środę.

REGULAMIN:

REGULAMIN OSTRÓDZKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET– SEZON 2017/2018

1. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja piłki siatkowej w Ostródzie, wyłonienie najlepszych zespołów.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem ligi jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Wszystkie informację dotyczące ligi będą na www.ocsir.pl i na profilu na Facebooku.
3. TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki odbywają się w każdy:
Poniedziałek – godzina 19:30 hala Kościuszki 22a. Początek meczu godzina 20:00

4. UCZESTNICTWO
W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy, którzy potwierdzą swój udział i zostaną wpisani na „zgłoszeniu” do turnieju. Zawodniczka zgłoszona może reprezentować w danym sezonie tylko jeden zespół (nie dopuszcza się transferów z drużyny do drużyny). Drużyny mają prawo uzupełnić skład do max.12 osób do 30 listopada 2017 r. zawodniczkami wcześniej nie zgłoszonymi do rozgrywek. Zgłoszenia należy złożyć u organizatora najpóźniej przed pierwszym meczem ligowym.
*w rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy I, II ligi oraz Młodej Ligi PLS zgłoszeni do PZPS na sezon 2017/2018.

5. SYSTEM ROZGRYWEK
W sezonie 2017/2018 w rozgrywkach udział bierze 8 zespołów, gramy systemem każdy z każdym.
Dwie rundy, po ostatniej kolejce odbędzie się wręczenie nagród.
Na zebraniu organizacyjnym z kapitanami drużyn uzgodniono, że mecze będą rozgrywane piłkami organizatora ligi – „Mikasa”.
Drużyny zobowiązane są posiadać do rozgrzewki swoje piłki.
W związku z dużą ilością kolejek do rozegrania, organizator ma możliwość przyśpieszenia i rozgrywania w połowie II rundy dwóch kolejek w ciągu jednego tygodnia.

6. SĘDZIOWANIE

Drużyny zgłoszone do rozgrywek mają obowiązek zapewnienia obsady sędziowskiej (dwóch sędziów na 1 boisko) w wyznaczonych przez organizatora terminach. Za brak sędziów kara 100 zł od meczu. Kwotę tę należy wpłacić za pokwitowaniem w kasie OCSiR. Nieuregulowanie w/w kwoty spowoduje niedopuszczenie zespołu do kolejnego meczu ligowego (walkower).
Gospodarz danego meczu ma obowiązek przygotować stanowisko sędziowskie.

7. PUNKTACJA

Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 pkt.,a przegrywający 0 pkt.
Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 pkt., a przegrywająca – 1 pkt.
Walkowerem drużyna wygrywa 3:0 (po 25:0).
Wygrywa drużyna z największą ilością punktów, a w przypadku równej ilości punktów decyduje w podanej kolejności poniżej:
lepszy stosunek setów – zdobytych do straconych
lepszy stosunek małych punktów – zdobytych do straconych
wyniki bezpośrednich spotkań

8. PRZEPISY. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS na sezon 2017/2018.

9. NAGRODY
Organizator funduje puchary dla wszystkich zgłoszonych drużyn, dla zwycięzców nagrody rzeczowe, a dla najlepszej zawodniczki danej drużyny pamiątkową statuetkę.

10. SPRAWY RÓŻNE
Warunkiem uczestnictwa w lidze jest wpłata, wpisowego w kwocie 350 zł.
Opłaty należy dokonać do końca października.
W przypadku przełożenia meczu należy powiadomić organizatora rozgrywek, w innym wypadku przyznany zostanie walkower.
Drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest do rozegrania go we własnym zakresie w ciągu 7 dni od daty meczu w terminarzu.
Drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest załatwić salę, sędziów oraz powiadomić o terminie meczu organizatora rozgrywek.
Kapitanowie drużyn odpowiedzialni są za organizację i przebieg spotkań zgodnie z wytycznymi regulaminu rozgrywek i hal OCSiR
W terminarzu gospodarze spotkania wymienieni są na pierwszym miejscu i do nich należy przygotowanie boiska i jego uporządkowanie po meczu.
Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator rozgrywek
W przypadku niesportowego zachowania organizatorzy mają prawo zawiesić lub wykluczyć zawodnika z rozgrywek.