KULTURA BEZ BARIER

Dodano: 02.10.2023

Wróć do aktualności

W dniach 29 czerwca – 2 lipca bieżącego roku w Ostródzie przebywały delegacje samorządowe z Osterode am Harz (Niemcy), Taurage (Litwa) oraz Auxonne (Francja).

W trakcie wizyty odbyła się seria spotkań w mieszanej formule, w ramach których przedstawiciele poszczególnych samorządów rozmawiali głównie na tematy związane z wymianą i współpracą kulturalną. Wymiana doświadczeń na temat rozwiązań stosowanych w samorządach stanowiła także istotną część spotkań. Miasta zaangażowane w spotkania przystąpiły do rozmów na temat przedsięwzięcia koordynowanego przez Ostródę, którego głównym celem jest stworzenie Festiwalu łączącego dorobek kulturalny wszystkich 4 miast (Ostródy, Osterode am Harz, Taurage, Auxonne), a który docelowo organizowany byłby corocznie przy czynnym zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych.

Wizyta zagranicznych partnerów to kontynuacja wspólnych prac i rozmów, które miały miejsce w roku bieżącym podczas wizyt ostródzkiej delegacji zarówno na Litwie, we Francji, jak również w Niemczech.

Organizacja wizyty przedstawicieli z miast partnerskich, w ramach projektu KULTURA BEZ BARIER, współfinansowana była przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu WM dla WM 2023. Na podstawie czerwcowo-lipcowych rozmów partnerskich wypracowana został matryca programowa Festiwalu 4 Kultur.

Kolejne rozmowy związane z organizacją Festiwalu 4 Kultur prowadzone były w Ostródzie w dniach 7 – 10 września. Ustalono w nich m.in. że pierwsza edycja koncertów w ramach Festiwalu 4 kultur zorganizowana zostanie w Ostródzie.