O nas

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji rozpoczęło swoją działalność 02.01.2004 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 31.12.2003 roku.
Centrum powstało z połączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Agencji Sportu działającej w CKiS-ie. Głównym celem OCSiR’u
jest organizacja zawodów, turniejów oraz lig sportowych, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Dyrektorem Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
jest Tadeusz Czyczel.

DANE DO FAKTURY

Nabywca:
Gmina Miejska Ostróda
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP: 741-209-06-54

Odbiorca:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
Ul. Kościuszki 22a
14-100 Ostróda

Prosimy o wysyłanie Faktur na adres OCSiR czyli,odbiorcy.

OCSiR administruje następującymi obiektami sportowymi:

* Halą sportowo-widowiskową, ul. Kościuszki 22A,
trybuny na około  800 miejsc,sala treningowa 24m x 12m,
sauna, siłownia, zaplecze  socjalne.
* Hala treningowa ul. Piłsudskiego 4,
42m x 24m, sala do ćwiczeń korekcyjnych, zaplecze socjalne.
* Stadion Miejski ul. Wyszyńskiego 11, boisko do piłki nożnej,
bieżnia 400 metrów, 4 korty tenisowe, boiska do piłki siatkowej oraz piłki     ręcznej.
* Boisko Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej, z 3 boiskami do plażowej piłki          siatkowej, boiskiem do piłki nożnej, boiskiem do koszykówki i siatkówki
* Boisko Orlik 2012 przy ul. 21 Stycznia, z boiskiem do piłki nożnej, boiskiem do koszykówki i siatkówki
* Boisko Orlik 2012 przy ul. Ćwiklińskiej, z boiskiem do piłki nożnej,
boiskiem do  koszykówki i siatkówki
 * Boisko ze sztuczna nawierzchnią do piłki nożnej przy ul. Parkowej
* Plaża Miejska nad jeziorem Sajmino, 3 boiska do plażowej piłki siatkowej.
* Kąpielisko Miejskie nad jeziorem Drwęckim z wypożyczalnią sprzętu     wodnego.
* Wyciąg Nart Wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu do pływania.
* Pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej na Osiedlu       Plebiscytowym.

 

 

Klauzula informacyjna  w zakresie Ochrony Danych Osobowych

 

W związku z rozpoczęciem stosowania  z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Miejską Ostróda.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostródzkie Centrum i Rekreacji. z siedzibą przy ul. Kościuszki 22A, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 646 08 13, adres e-mail: ocsir@ocsir.pl).
  2. Administrator danych wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych P. Jacka Pietrzyka nr tel. 89 642 94 30
  3. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań pracodawcy, na podstawie przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy, o Pracownikach Samorządowych oraz stosownych przepisów wykonawczych.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.