Ogłoszenie o wyniku konkursu

Dodano: 09.08.2017

Wróć do aktualności

Ostróda, 04.08.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji

Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji informuje, że w związku z zakończonym procesem rekrutacji na stanowisko koordynator sportu osób z niepełnosprawnościami w Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 22A , 14-100 Ostróda do zatrudnienia na stanowisko:
wybrany został Pan Marek Skaskiewicz zamieszkały w Ostródzie.
Uzasadnienie wyboru:
Pan Marek Skaskiewicz jest kandydatem, który spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu. Posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami o różnych dysfunkcjach niepełnosprawności. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportowymi, jak też klubami i federacjami sportu niepełnosprawnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe daje gwarancję należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

/-/ Maciej Czerkawski
dyrektor
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji