Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie

Dodano: 14.03.2019

Wróć do aktualności

Gmina Miejska Ostróda realizuje projekt „Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie”. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej zasobów naturalnych Ostródy, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych, poprzez zapewnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na kąpieliskach miejskich.

 

Projekt zakłada podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie poprzez:

 

 • Modernizację kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino polegającą na:
 • przebudowie pomostu wraz z montażem lamp solarnych,
 • remoncie budynku zaplecza sanitarno-socjalnego,
 • wyposażeniu kąpieliska w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata z panelem fotowoltaicznym i systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych, wiata dla matek karmiących z przewijakiem, modułowa kładka drewniana, składane trybuny, przebieralnie zewnętrzne, szafki depozytowe, monitoring),
 • budowie budynku gospodarczego,

 

 • Modernizację kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Drwęckim polegająca na:
 • przebudowie pomostu,
 • dostosowaniu zaplecza sanitarnego przez zastosowanie przegród,
 • wyposażeniu w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata dla matek karmiących z przewijakiem, modułowa kładka drewniana, modernizacja oświetlenia na lampy typu LED, przebieralnie zewnętrzne, szafki depozytowe, monitoring),
 • wykonanie utwardzenia terenu w postaci ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Turystyczną z kąpieliskiem miejskim,

 

 • Budowę infrastruktury przy stanicy wodnej i polu campingowym przy Słowackiego polegającej na:
 • budowie pomostu (w miejscu rozebranego pomostu) rekreacyjnego dla 9 jednostek pływających,
 • wyposażeniu w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata dla matek karmiących z przewijakiem),

 

 • Wyposażenie w wiatę dla matek karmiących z przewijakiem nabrzeża Jeziora Drwęckiego.

 

Koszt całkowity projektu:  1 320 882,38 zł

Wysokość dofinansowania:  986 539,06 zł

Wkład własny:                      334 343,32 zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.