Przypominamy, już 19 grudnia V Memoriał Kazimierza Sochackiego w Tenisie Stołowym

Dodano: 14.12.2015

Wróć do aktualności

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i MLKS „Ostródzianka” zapraszają 19.12.2015 na V Memoriał Kazimierza Sochackiego w tenisie stołowym.

REGULAMIN
V MEMORIAŁU KAZIMIERZA SOCHACKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
OSTRÓDA 19 GRUDNIA 2015

1.Cel imprezy
Uczczenie pamięci zasłużonego dla Warmii i Mazur tenisisty stołowego Kazimierza Sochackiego.

2.Organizatorzy
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i MLKS „Ostródzianka”

3.Termin i miejsce
19 grudnia 2015 godzina 10:00 Hala Sportowo-Widowiskowa OCSiR w Ostródzie, ul. Kościuszki 22A.

4.Uczestnictwo
Turniej rozgrywany będzie w grach pojedynczych. Prawo udziału w imprezie mają kobiety i mężczyźni, zarówno amatorzy jak i uczestniczący w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZTS w kategoriach wiekowych:
KATEGORIA WIEKOWA: 30 lat – 49 lat (roczniki: 1985 – 1966)
Powyżej 50 lat (roczniki: 1965 i starsi)
Turniej nie będzie dzielony na kategorię kobiet i mężczyzn.

5.System rozgrywek
System rozgrywek zostanie ustalony w dniu turnieju i uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Rozpoczęcie gier we wszystkich kategoriach od godz. 10:00.

6.Potwierdzenie udziału
Zgłoszenia do turnieju w dniu zawodów.
OCSiR ul. Kościuszki 22A – 89 646 08 15, organizatorzy@ocsir.pl

7.Nagrody
We wszystkich kategoriach wiekowych 3 najlepszych zawodników, otrzyma puchary i medale.

8. Inne
 Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
 Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
 OCSiR zastrzega sobie prawo odwołania turnieju w przypadku nie zgłoszenia się więcej niż 5 zawodników w danej kategorii wiekowej.
 Udział w memoriale jest bezpłatny.