Ruszają zapisy na Bieg Memoriałowy im. Z. Krzyszkowiaka na 10 km.

Dodano: 03.09.2020

Wróć do aktualności

XXX edycja Ostródzkich Biegów Ulicznych odbędzie się w terminie 25-26.09.2020 na stadionie Lekkoatletycznym
przy ul. Wyszyńskiego.
Ze względu na ograniczenia związane z pandemia biegi szkół zostaną podzielone na dwa dni. Szczegóły  już w poniedziałek.

 

Ruszają zapisy na Bieg Memoriałowy im. Zdzisława Krzyszkowiaka na 10 km.

Zachęcamy do zapoznania się z trasą Biegów, regulaminem .

Wszystkie szczegóły  i zapisy znajdziecie na stronie : www.superczas.pl/memorialostroda

Regulamin:

XXX OSTRÓDZKIE BIEGI ULICZNE REGULAMIN BIEGU MEMORIAŁOWEGO
IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA 
Dystans 10 km

 1. ORGANIZATOR

 

 • Organizatorem biegu jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 22a, 14-100 Ostróda,
 • Informacje o biegu: www.ocsir.pl, nr tel.:89 646 08 15, e-mail: organizatorzy@ocsir.pl
 1. MIEJSCE, TERMIN, BIURO ZAWODÓW
 • Bieg odbędzie się 26 września 2020 roku (sobota) ze startem i metą na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie
 • Start Biegu nastąpi o godzinie 11:00
 • Długość trasy 10 km. Trasa bez atestu, Nawierzchnia: kawałek po bieżni tartanowej, trasa jest asfaltowa,
 • Biuro zawodów mieści się na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, w odległości 100 metrów od punktu Start/Meta
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy od 09:00 – 10:30

III. UCZESTNICTWO

 

 • Prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 26 września 2020 roku ukończą
  16 lat
 • Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Memoriałowym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
 • W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, gadżety, pamiątkowy medal
 • Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Biegu na druku Organizatora i obowiązkowo zaświadczenie ws. COVID
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, odwołania biegu
 • Uczestników Biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne.
 • Organizator określa limit startujących na 80 osób
 • Indywidualny pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą mocowanych do sznurowadeł obuwia chipów zwrotnych na mecie. Brak chipa lub jego zamiana z innym uczestnikiem w trakcie biegu skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego. Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania.

 

 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 

 • Zgłoszenia elektroniczne    są    dostępne    na    stronie    internetowej www.superczas.pl/memorialostroda   i  przyjmowane  będą  do  21 września 2020  do godziny 23:59 lub do momentu wyczerpania limitu Uczestników – 80 osób

 

 • Opłata startowa jest równa 30,00 zł – wpłata na konto do dnia 21 września 2020
 • Należność proszę wpłacić na rachunek Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, ul.

Kościuszki 22a, 14-100 Ostróda nr 56 2030 0045 1110 0000 0244 6310 W tytule przelewu należy wpisać w tytule WPISOWE MEMORIAŁ + dane osoby, która będzie brała udział w biegach, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

 1. TRASA BIEGU

 START;

STADION MIEJSKI UL. WYSZYŃSKIEGO

– NA STADIONIE PO STARCIE ZAWODNICY WYKONUJĄ OK. 1,5 OKRĄŻENIA I WYBIEGAJĄ NA TRASĘ.

– NASTĘPNIE BIEGNĄ 5 OKRĄŻEŃ – PIĄTE OKR. KOŃCZĄ NA MECIE

(OK. 0,5 OKRĄŻENIA)

 

TRASA – PLAN 1 OKRĄŻENIA (ULICE) – 1 PĘTLA -DYSTANS OK. 1.800M

WYBIEGAJĄ Z BRAMY STADIONU W PRAWO DO GÓRY UL. WYSZYŃSKIEGO, NASTĘPNIE W PRAWO UL. J. PAWŁA II, W PRAWO UL. CZARNIECKIEGO, SKRĘCAJĄ – PRZY WKU W UL. J. III SOBIESKIEGO, POTEM W PRAWO W UL. PIENIĘŻNEGO, W PRAWO UL. KOŚCIUSZKI, W DÓŁ UL. WYSZYŃSKIEGO (OBOK STADIONU) I ZACZYNAJĄ NASTĘPNE OKRĄŻENIE.

PIĄTA PĘTLĘ KOŃCZĄ NA STADIONIE WBIEGAJĄC W BRAMĘ – PROSTO

 I W PRAWO DO LINII METY – OK. 0,5 OKRĄŻENIA.

 

 1. NAGRODY, KLASYFIKACJE
 • Wszyscy Uczestnicy na mecie otrzymują medal,
 • Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn
 • 3 pierwszych kobiet na mecie biegu.

1 miejsce – 600,00 zł

2 miejsce – 400,00 zł

3 miejsce – 300,00 zł

 • Za zajęcie miejsc IV-VI w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzymają nagrodę pieniężną w kwocie – 100zł

Organizator wyróżni 3 najlepsze ostródzianki i 3 najlepszych ostródzian, którzy otrzymają

1 miejsce – 300,00 zł

2 miejsce – 200,00 zł

3 miejsce – 100,00 zł

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu, mieszczący się w budynku na stadionie
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas biegu.
 • W przypadku naruszenia regulaminu, następuje automatyczna dyskwalifikacja.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy oraz zaplecze sanitarne.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia podczas imprezy.
 • Wszelkie protesty rozstrzyga Organizator Biegu decyzje Organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane bezpośrednio po biegu.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych, zdjęć wykonanych podczas imprezy.
 • Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów podczas tego typu imprez Uczestników nie obowiązuje nakaz używania maseczek
 • Obsługa imprezy będzie używać maseczek oraz rękawiczek jednorazowych przy ew. kontakcie z Uczestnikiem
 • Przy wejściach na teren imprezy będą znajdowały się tablice informacyjne o obowiązującym reżimie sanitarnym oraz stanowiska do dezynfekcji zaopatrzone w odpowiednie środki higieny
 • Zgodnie z tradycją imprez biegowych na mecie wręczane będą pamiątkowe medale jednak nie będą zawieszane na szyi, lecz przekazywane do ręki w papierowych torebkach
 • Podczas imprezy nie będą prezentowane wyniki zmagań na tradycyjnej tablicy – będą dostępne na bieżąco w Internecie na stronie superczas.pl
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu