Plaża Miejska nad Jeziorem Sajmino

Ostróda, ul. Piaskowa

Komunikat

Informujemy, iż plaża miejska nad jeziorem Sajmino będzie strzeżona od 18 czerwca 2022r.
Trwają przygotowania do sezonu zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 • kąpielisko strzeżone w godzinach 10:00- 18:00
 • 3 boiska do plażowej piłki siatkowej

REGULAMIN
KĄPIELISKA I PLAŻY JEZIORO SAJMINO UL. PIASKOWA

 1. Kąpielisko i plaża administrowane jest przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
 2. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 10:00 – 18:00, gdy wywieszona jest flaga z godłem WOPR.
 3. Kolory flag oznaczają:
 • biała – kąpiel dozwolona
 • czerwona – zakaz kąpieli
 1. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.
 2. Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.
 3. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego.
 4. Na terenie kąpieliska obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
 5. seria krótkich sygnałów gwizdkiem – przekroczenie regulaminu kąpieli
 6. seria długich sygnałów gwizdkiem lub gong – ALARM
 7. Na sygnał alarmowy wszyscy zobowiązani są wyjść z wody
 8. Akwen strzeżony podzielono na:
 • brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm oznaczany pławami koloru białego z siatką do dna,
 • akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości 1,2m oznaczony pławami kolorem czerwonym,
 • akwen o głębokości 4m w obrębie pomostu oznaczone są pławami żółtymi,
 1. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po posiłku.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 3. Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego.
 4. Ratownikami są osoby noszące ubiór (zgodny z przepisami WOPR) z emblematem WOPR i czapkę ratownika.
 5. Osoby korzystające z kąpieliska winy stosować się do poleceń ratowników.
 6. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia plaży i kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:

 1. Przekraczać linii oznaczonej bojami koloru czerwonego, jeśli nie umieją pływać.
 2. Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga.
 3. Niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży.
 4. Zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom.
 5. Leżakować i biegać po pomostach.
 6. Wjeżdżać i wprowadzać rowerów oraz innych pojazdów na teren pomostów
 7. Wrzucać i popychać inne osoby do wody.
 8. Pić napojów alkoholowych.
 9. Zaśmiecać teren kąpieliska i plaży.
 10. Wjeżdżać pojazdami mechanicznymi oprócz uprawnionych.
 11. Wprowadzać psów i innych zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży.

 

ZABRANIA SIĘ WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU, JAK RÓWNIEŻ WNOSZENIA, SPOŻYWANIA I SPRZEDAŻY ALKOHOLU BEZ ZEZWOLENIA NA TERENIE PLAŻY.

W SEZONIE LETNIM NA TERENIE KĄPIELISKA WĘDKOWANIE ZABRONIONE JEST W GODZINACH  8:00-20:00

 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska i plaży oraz kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

 

Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrekcji OCSiR przy ul. Kościuszki 22A w Ostródzie nr tel 89 646 08 13.

WAZNE TELEFONY ALARMOWE:

Telefon alarmowy: 112

Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998

Policja: 997

 

Galeria

Lokalizacja