Zapytanie ofertowe Dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości w roku 2020 wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem  do obiektów

Dodano: 18.12.2019

Wróć do aktualności

Ostróda, 18 grudzień 2019 r.

L.dz. 761/12/19

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na:

Dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości w roku 2020 wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem

 do obiektów Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Sukcesywną, w miarę potrzeb Zamawiającego dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości w roku 2020, zgodnie z wykazem (załącznik Nr 1), wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem, do obiektów Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie,  .

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 2. Ofertę proszę złożyć do dnia 27.12.2019 r. do godz.15.00.
  1. w formie pisemnej na adres : Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. T. Kościuszki 22A,

14-100 Ostróda;

 1. pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl
 2. faksem na nr: 89 646 08 13
 1. Osoby upoważnionego kontaktu z Wykonawcami: Zbigniew Ratajczyk, Tel. 661 118 005
 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 • Do oferty należy załączyć:
 • wykaz art. Sanitarnych i środków czystości – kalkulację ceny ofertowej zamówienia (Załącznik Nr 1)
 • formularz ofertowy (Załącznik Nr 2)

 

Załączniki do niniejszego zapytania stanowią:

1) Załącznik Nr 1 – wykaz art. Sanitarnych i środków czystości – kalkulacja ceny oferowanej zamówienia,

2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

WYKAZ

ARTYKUŁÓW SANITARNYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

DLA POTRZEB OSTRÓDZKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI NA ROK 2020

L.p. Rodzaj artykułu j.m. Szacunek ilościowy Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość netto ogółem Cena brutto ogółem
1. Papier toaletowy KACZORY 8 rolek op. 570
2. Ręcznik papierowy KATRIN biały do Ultimatick op. 125
3. Ręcznik papierowy do pojemników ZZ biały szt. 90
4. Ręcznik kuchenny szt. 90
5. Domestos 1250ml szt. 30
6. Tytan płyn 1200ml szt. 300
7. CILIT kamień i rdza, płyn 450ml szt. 185
8. ROYAL ROKAM 5L – odkamieniacz szt. 5
9. Kostka WC koszyk szt. 565
10 Kostka WC zapachowa koszyk szt. 200
11. Worki 160L czarne rol. 80
12. Worki 120L czarne rol. 120
13. Worki 60L czarne rol. 160
14. Worki 35L czarne rol. 140
15. Worki 20L łazienkowe rol. 20
16. Płyn do naczyń 1L szt. 20
17. Płyn do naczyń 5L szt. 10
18. Ścierka uniwersalna YORK szt. 70
19. Ścierka mikrofibra 40×40 szt. 35
20. Ścierka podłogowa biała 60/80 szt. 35
21. Czyściwo bawełniane 10kg op. 1
22. Gąbki do zmywania MAXI op. 75
23. Mydło w płynie 1L szt. 5
24. Mydło w płynie 5L szt. 50
25. Mop sznurkowy 300g szt. 105
26. Wkład do mopa 40cm mikrofibra szt. 40
27. Rękawice robocze DRAGON rozm. 8,9,10 pary 230
28. Rękawice gumowe VITAL ECO pary 160
29. Rękawice nitrylowe niebieskie XL op. 2
30. Półmaska filtrująca szt. 20
31. Kret granulki 1kg szt. 20
32. Pronto spray 400ml szt. 20
33. CIF mleczko 750ml szt. 75
34. ACE 1L szt. 60
35. CLIN do ram i okien 750ml spray szt. 20
36. WINDOW 5L szt. 20
37. COMPAN ultramyt 0,7kg – odtłuszczacz szt. 2
38. Odświeżacz powietrza  Green Fresh 400ml spray szt. 105
39. Odświeżacz w żelu szt. 40
40. IMPLUS Płyn myjący do urządzeń sanitarnych 5L szt. 25
41. IMPLUS MARMUREK 1kg myjąco-czyszczący spray szt. 30
42. Płyn do mycia uniwersalny FLOOR 5L szt. 45
43. Płyn do mycia podłóg drewno FLOOR 5L szt. 6
44. SEPTA FLOOR 10L szt. 6
45. Taski Jontec 300, preparat do codziennego mycia podłóg 200L 2
46. Agata emulsja wysokopołyskowa do podłóg 450g szt. 20
47. Pasta sama 250g szt. 30
48. Ajax proszek 450g szt. 20
49. Proszek do prania SPINER kolor 10,5 kg szt. 4
50. BROS Proszek na mrówki 500g szt. 10
51. PLAST TEAM kosz 25L szt. 2
52. PLAST TEAM kosz 50L szt. 2
53. Dozownik do ręcznika ZZ szt. 10
54. Dozownik TITIZ 1000ml szt. 10
55. Ściągaczka do podłogi szt. 10
56. Ściągaczka do szyb 30cm szt. 4
57. Stelaż do mopa płaskiego 40cm szt. 2
58. Kij drewniany gwintowany 150cm szt. 20
59. Kij aluminiowy 140cm szt. 2
60. Zmiotka + szufelka z gumką szt. 10
61. Wiadro z wyciskaczem 10L szt. 10
62. Szczotka szorówka na kij ryż. szt. 5
63. Miotła nylon z kijem szt. 10
64. Miotła zamiatacz mieszanka 30cm szt. 10
65. Miotła zamiatacza mieszanka 60cm szt. 10
66. KONEX WC komplet szt. 50
67. PAD 432mm x 85mm 3M Scotch Brite Premium szt. 20
RAZEM

 

 

NAZWA FIRMY……………………….                                                    Załącznik nr 2

…………………………………………..

…………………………………………..

REGON …………………………………

NIP ……………………………………..

Tel./fax………………………………….

e-mail …………………………………..

 

 

 

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

 1. Kościuszki 22A

                                                                                               14-100 Ostróda

 

 

 

 

OFERTA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.12.2019 r. dotyczącego dostawy artykułów sanitarnych i środków czystości, do Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w roku 2020, zgodnie z wykazem (Załącznik nr 1), wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem do obiektów Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie

 1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę …………………….. PLN brutto.
 2. Cena ofertowa, wskazana w ust. 1 obejmuje dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości do obiektów Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie, wraz z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem, w 2020 roku, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 3. Wykonawca oświadcza, ze ceny jednostkowe, wskazane w wykazie artykułów sanitarnych i środków czystości (Załącznik nr 1), nie ulegną zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.

 

 

Podpisano:

 

 

……………………………………….

(przedstawiciel Wykonawcy)

 

 

 

 

 

……………………, dnia …………………