ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 25.05.2016

Wróć do aktualności

Znak sprawy: 924/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

OCSiR zaprasza do składania ofert celem udzielenia zamówienia na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) na zakup i dostawę:

Trzech jachtów żaglowych młodzieżowej klasy Cadet MK 4 z certyfikatem, jarzmem, olinowaniem, sterem i mieczem oraz omasztowaniem i żaglami.

1. Termin składania ofert do dnia 03 czerwca 2016 pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl
2. Termin realizacji do 31.07.2016 roku od dnia udzielenia zamówienia.
3. Miejsce dostawy: miasto Ostróda (dokładny adres zostanie podany bezpośrednio przed dostawą).
4. Okres gwarancji 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.
5. Kryterium wyboru oferty cena 100 %.
6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie następuje w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru jakiejkolwiek ze złożonych ofert.

Ostróda 25.05.2016.