ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodano: 07.01.2020

Wróć do aktualności

Ostróda, dnia 02.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji informuje, że w dniu 02.01.2020 r. dokonało wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907

z późn.zm.), na dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości w roku 2020 wraz

z dowozem, załadunkiem i rozładunkiem do obiektów Ostródzkiego Centrum Sportu

i Rekreacji w Ostródzie.

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy

– Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ RO-POŻ” Marzena Rosińska

  1. Hurtowa 7 14-100 Ostróda

 

Dziękujemy za złożenie oferty.