IV Turniej Sitkówki Plażowej Grand Prix 2020

Dodano: 08.07.2020

Przejdź do listy wydarzeń

Zapraszamy na cykl Turniejów Siatkówki Plażowej Grand Prix lato 2020

Miejsce: Plaża Miejska nad Jeziorem Sajmino
Zapisy w dniu turnieju w godzinach 9:45-10:00
Wpisowe 10zł od pary

REGULAMIN

TURNIEJÓW GRAND PRIX SIATKÓWKI PLAŻOWEJ LATO 2020

I           Czas i miejsce:

Termin turnieju:

  • 22.08.2020

Zapisy godz. 9:45 – 10:00

Start godz. 10:15

Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino
w Ostródzie.

II          Organizator:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

III         Uczestnicy:

Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.

Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2003 i starsi)

IV        Warunki uczestnictwa:

            Złożenie zgłoszenia do 10:00 na Plaży Miejskiej i wpłata wpisowego w  wys. 10 zł .

V         Nagrody:

Najlepsze 3 pary w każdym z turniejów otrzymają puchary.
Na zakończenie cyklu pierwsza ośmiu najlepszych siatkarzy otrzyma nagrody rzeczowe.

VI        System rozgrywek:

Turnieje rozgrywane będą systemem „brazylijskim”.

Każdy mecz: w zal. od ilości zgłoszeń; mecz: do 2 wygranych setów do 15 pkt., przy remisie 1:1 – 3 set także do 15 pkt., lub mecz:1 set do 21 pkt.

Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.

Do klasyfikacji końcowej brane będą punkty zdobyte we wszystkich rozegranych turniejach.

Rozstawienie par w I turnieju, wg rankingu z cyklu „Lato 2018”

VII       Sprawy różne:  

  • W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju lub odwołania zawodów.
  • Organizator zapewnia wodę mineralną dla uczestników turnieju.
  • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,
    w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  • Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (Internet, FB, media lokalne) i w określonych celach.