Przystań wodna z polem namiotowym

Ostróda, Słowackiego 40

605312665

896460813

ocsir@ocsir.pl

UWAGA!! Pole namiotowe w dniu 11 maja 2024 (sobota) będzie nieczynne.

Podgląd z kamer, dla użytkowników Mariny

http://dktr.pl/Marina/

– pomost do cumowania Jachtów
– pole namiotowe z dostępem do pryszniców i WC
– miejsce na grilla wiata z zadaszeniem

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2023
Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
z dnia 07 marca 2023 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w cenniku Stanicy Wodnej „MARINA”

 i Zaplecza Sanitarnego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie

 Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda nr 128/2020 z dnia 19.06.2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi OCSiR w Ostródzie zarządzam
co następuje:

  1. Wprowadzam zmiany w cenniku Stanicy Wodnej „MARINA” i Zaplecza Sanitarnego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie co stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.
  2. Wprowadzam rabat w wysokości 20% udzielonego na podstawie ważnej Karty Ostródzkiej na całoroczny postój jachtu, postój jachtu- sezon, postój łódki wędkarskiej – miesiąc oraz  postój jachtu – zimowanie
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.04.2023r.
  4. Traci moc Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 16.02.2022r.

 

 

 

 

 

Pobierz

Regulamin obiektu

Pobierz

Pobierz

Podanie o cumowanie

Pobierz

Pobierz

STANICA WODNA - cennik 2023 - załącznik nr 1 - zarz. nr 4

Pobierz

Galeria

Lokalizacja