Bawmy się razem

Dodano: 19.03.2019

Przejdź do listy wydarzeń

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ „BAWMY SIĘ RAZEM”

DLA KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 06.04.2019 roku (sobota) w Hali
Sportowo-Widowiskowej OCSiR przy ulicy Kościuszki 22 A o godzinie 10:00.

 

CEL IMPREZY

Celem imprezy jest podniesienie sprawności fizycznej oraz popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci szkół podstawowych.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

 

UCZESTNICTWO

W zawodach biorą udział reprezentacje klas II (rocznik 2010 i młodsze/si) ostródzkich szkół podstawowych składające się z 8 osób (4 dziewczęta i 4 chłopców)
oraz 2 osób rezerwowych  (1 dziewczynka i 1 chłopiec).

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Drużyny będą rywalizować w 10 konkurencjach. W każdej konkurencji musi brać udział 8 osób: 4 chłopców i 4 dziewczynki. Nie będzie prowadzona punktacja drużynowa.

 

OPIS KONKURENCJI

Szczegółowy opis konkurencji znajduje się na stronie 2 regulaminu.

 

NAGRODY

Za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają nagrody niespodzianki. Po zakończeniu imprezy wszyscy uczestniczący w imprezie uczniowie  otrzymają paczki ze słodyczami, a szkoły – sprzęt sportowy.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia wraz z listą zawodników, potwierdzoną przez dyrektora szkoły i opiekuna należy dostarczyć organizatorowi w dniu zawodów do godziny 9:45. Losowanie torów odbędzie się o godzinie 9:45 przed wprowadzeniem zespołów na salę w pokoju nr 9 w Hali OCSiR ul. Kościuszki 22A.

Wszystkie sprawy sporne zostaną rozpatrzone przez sędziów i sędziego głównego po zakończeniu danej konkurencji.

 

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA  !!!

 OPIS KONKURENCJI

ZAMIANA PIŁEK
Przybory:  piłka lekarska 1 kg, piłka ręczna, kółka ringo
Przebieg:
Zawodnik z linii startu dobiega do 2 piłek ułożonych w kółkach ringo ( w poprzek do kierunku biegu) i zamienia je miejscami. Obiega półmetek i wraca do mety.

NAUKA KOZŁOWANIA
Przybory: piłka siatkowa, tyczki
Przebieg:
Zadaniem zawodników jest pokonanie dystansu do półmetka kozłując piłkę do piłki siatkowej, slalomem między tyczkami. Po obiegnięciu półmetku, zawodnik slalomem (cały czas kozłując), wraca na linię startu.

ODWRACANIE KRĄŻKÓW
Przybory: kolorowe krążki, pachołek
Przebieg zabawy: zawodnik na sygnał startera biegnie w kierunku półmetka odwracając na drugą stronę kolorowe krążki, obiega półmetek i wracając w kierunku mety ponownie je odwraca.

TOCZENIE PIŁKI
Przybory: pika siatkowa, pachołki.
Przebieg:
zawodnik pokonuje dystans do półmetka tocząc przed sobą ręką piłkę siatkową.
Po dobiegnięciu do półmetka zawodnik bierze piłkę do rąk, wraca do mety i przekazuje pikę następnemu zawodnikowi.

WYŚCIG SKOKAMI
Przybory: woreczek, pachołek, kółko ringo
Przebieg
: zawodnik dobiega do kółka, w którym ułożony jest woreczek, wkłada woreczek pod kolano dowolnej nogi i skacze do półmetka, za pachołkiem wkłada woreczek pod drugie kolano, skacze
w kierunku kółka ringo, zostawia woreczek i biegiem wraca na linię startu. Podczas skoków można przytrzymać ręką nogę pod której kolanem znajduje się woreczek.

WYŚCIG KELNERÓW
Przybory: woreczek, kolorowy krążek, tyczki
Przebieg
: zawodnicy umieszczają na ręku krążek, a na nim kładą woreczek – tak jak kelner z tacą.
Na znak sędziego slalomem między tyczkami pokonują wyznaczony dystans. Po przybiegnięciu do mety przekazują przybory następnemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który wykona ćwiczenie najszybciej. Zawodnicy muszą trzymać krążek, na którym znajduje się woreczek ,jak tacę położoną na dłoni jednej ręki – nie wolno podtrzymywać drugą ręką woreczka.   

KRÓL STRZELCÓW
Przybory: piłka siatkowa, płotek
Przebieg
: zawodnicy podchodzą do ustawionej w odległości ok. 5 metrów od płotka piłki, uderzeniem nogą starają się trafić piłką w światło płotka. Konkurencja nie jest wykonywana na czas.
W przypadku równej ilości trafień o kolejności decydują punkty zdobyte przez dziewczęta.                                      

WYŚCIG PO NIESPODZIANKĘ
Przybory:  pachołek.
Przebieg: zawodnik dobiega do pachołka znajdującego się na półmetku pod którym leży niespodzianka, podnosi pachołek i zabiera niespodziankę i  biegnąc zmierza jak najszybciej do mety.

WYŚCIG NA CZWORAKACH (SKRÓCONY DYSTANS)
Przybory: pachołek
Przebieg
: na sygnał startera zawodnik na czworakach dobiega do półmetka (skrócony dystans), obiega pachołek i biegnąc z powrotem wraca na linię startu.

SZTAFETA WAHADŁOWA
Przybory: pałeczka sztafetowa
Przebieg
: zespół podzielony na dwie czwórki (cztery dziewczynki i czterech chłopców), które stoją naprzeciw siebie. Sztafetę rozpoczynają chłopcy. Pierwszy zawodnik z linii startu biegnie z pałeczką sztafetową, czwarty zawodnik na linii startu ma szarfę (znacznik).  Na sygnał startera zawodnik biegnie do zawodniczki ustawionej naprzeciw i przekazuje jej pałeczkę sztafetową. Każdy zawodnik biegnie dwa razy. Zabawa kończy się w momencie gdy zawodnicy wrócą do ustawienia wyjściowego.