II Turniej Siatkówki Plażowej Grand Prix 2020

Dodano: 08.07.2020

Przejdź do listy wydarzeń

Zapraszamy na cykl Turniejów Siatkówki Plażowej Grand Prix lato 2020

Miejsce: Plaża Miejska nad Jeziorem Sajmino
Zapisy w dniu turnieju w godzinach 9:45-10:00
Wpisowe 10zł od pary

REGULAMIN

TURNIEJÓW GRAND PRIX SIATKÓWKI PLAŻOWEJ LATO 2020

I           Czas i miejsce:

Terminy turniejów:

 • 07.2020
 • 08.2020
 • 08.2020
 • 08.2020

Zapisy godz. 9:45 – 10:00

Start godz. 10:15

Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino
w Ostródzie.

II          Organizator:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

III         Uczestnicy:

Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.

Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2003 i starsi)

IV        Warunki uczestnictwa:

            Złożenie zgłoszenia do 10:00 na Plaży Miejskiej i wpłata wpisowego w  wys. 10 zł .

V         Nagrody:

Najlepsze 3 pary w każdym z turniejów otrzymają puchary.
Na zakończenie cyklu pierwsza ośmiu najlepszych siatkarzy otrzyma nagrody rzeczowe.

VI        System rozgrywek:

Turnieje rozgrywane będą systemem „brazylijskim”.

Każdy mecz: w zal. od ilości zgłoszeń; mecz: do 2 wygranych setów do 15 pkt., przy remisie 1:1 – 3 set także do 15 pkt., lub mecz:1 set do 21 pkt.

Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.

Do klasyfikacji końcowej brane będą punkty zdobyte we wszystkich rozegranych turniejach.

Rozstawienie par w I turnieju, wg rankingu z cyklu „Lato 2018”

VII       Sprawy różne:  

 • W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju lub odwołania zawodów.
 • Organizator zapewnia wodę mineralną dla uczestników turnieju.
 • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,
  w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (Internet, FB, media lokalne) i w określonych celach.