IV turniej Grand Prix Siatkówki Plażowej

Dodano: 08.07.2021

Przejdź do listy wydarzeń

REGULAMIN
CYKLU TURNIEJÓW GRAND PRIX SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
LATO 2021

I Czas i miejsce:

Terminy turniejów:
17.07.2021
24.07.2021
07.08.2021
21.08.2021
Zapisy godz. 9:45 – 10:00
Start godz. 10:15
Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino w Ostródzie.

II Organizator:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

III Uczestnicy:
Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.
Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2005 i starsi).

IV Warunki uczestnictwa:
Złożenie zgłoszenia pary do 10:00 na Plaży Miejskiej i wpłata wpisowego w wys. 10 zł

V Nagrody:
Najlepsze 3 pary w każdym z turniejów otrzymają puchary.
Na zakończenie cyklu ośmiu najlepszych siatkarzy otrzyma nagrody rzeczowe.

VI System rozgrywek:
Turnieje rozgrywane będą systemem „brazylijskim”.
Każdy mecz: w zależności od ilości zgłoszeń; mecz: do 2 wygranych setów do 15 pkt., przy remisie 1:1 – 3 set także do 15 pkt., lub mecz:1 set do 21 pkt.
Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.
Do klasyfikacji końcowej brane będą punkty zdobyte we wszystkich rozegranych turniejach.
Rozstawienie par w I turnieju, wg rankingu z cyklu „Lato 2020”

VII Sprawy różne:
– W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju lub odwołania zawodów.
– Organizator zapewnia wodę mineralną dla uczestników turnieju.
– Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,
w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
–  Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.
Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (Internet, FB, media lokalne) i w określonych celach.