Wkrótce II Turniej Wiedzy o Sporcie !

Dodano: 21.02.2018

Wróć do aktualności

 II MIEJSKI TURNIEJ WIEDZY O SPORCIE – OSTRÓDA 2018– SZKOŁY PODSTAWOWE
REGULAMIN KONKURSU

  1. TERMIN I MIEJSCE

– DATA TURNIEJU : 6 marca 2018 r. (wtorek) godzina 10:00

– Hala sportowo-widowiskowa OCSiR ul. Kościuszki 22A.

  1. ORGANIZATORZY

– Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

– Urząd Miasta w Ostródzie

 

  1.     CELE KONKURSU.

– Popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie historii polskiego i międzynarodowego sportu,

osiągnięć polskich sportowców na arenie międzynarodowej

– Propagowanie idei olimpizmu

– Zachęta do zgłębienia wiedzy o ostródzkim sporcie

– Wyłonienie najlepszych ostródzkich szkół podstawowych w dziedzinie wiedzy o sporcie

 

  1. SPRAWY ORGANIZACYJNE, UCZESTNICTWO.

– Konkurs organizowany jest dla drużyn szkolnych – 3 osobowych reprezentujących

ostródzkie szkoły podstawowe ( w tym klasy gimnazjalne)

– Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:

              I kategoria- SZKOŁY PODSTAWOWE

             II kategoria- SP – KLASY GIMNAZJALNE

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie:

I -SZKOLY PODSTAWOWE:

– Uczniowie ostródzkich SP – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2004 i młodsi

            II – SP – KLASY GIMNAZJALNE

– Uczniowie  – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2003-2002

 

  1.  PUNKTACJA

– Konkurs zostanie rozegrany w 2 częściach:

             I – CZĘŚĆ USTNA:

Każdy z zawodników szkół biorących udział w konkursie otrzyma po 3 pytania. Do wyboru

będzie niżej podana tematyka.

Prawidłowa odpowiedź to 1 pkt dla szkoły w klasyfikacji zespołowej.

Suma punktów w klasyfikacji szkół zadecyduje o przejściu 3 najlepszych drużyn do 2 etapu;

II części ustnej.

Przy równej sumie punktów zdobytych przez np. 2 lub 3 szkoły dodatkowe pytania zada Komisja,

aby wyłonić kolejność  szkół po I części ustnej.

 

       II – CZĘŚĆ USTNA:

W II części ustnej odpowiada zawodnik, który zgłosi się pierwszy do odpowiedzi.

Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje 1pkt.

Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, odpowiada następny zawodnik, który się zgłosi

do odpowiedzi, jako pierwszy. W II części zawodnicy poszczególnych drużyn mogą konsultować

się przed udzieleniem odpowiedzi. O ilości zadanych pytań w II części ustnej decyduje Komisja.

 Do  klasyfikacji w II części ustnej Komisja nie bierze pod uwagę punktów zdobytych w I cz.

Suma punktów zdobytych w II części zadecyduje o 1, 2 i 3 miejscu w klasyfikacji drużynowej.

 

  1. ZAKRES TEMATYCZNY

     SZKOŁY PODSTAWOWE:

– Dyscypliny sportowe – przepisy , wymiary boisk  itp.

– Igrzyska Olimpijskie – wiedza ogólna

– Medale Polaków na Letnich Igrzyskach Olimpijskich: Pekin 2008, Londyn 2012 i Rio 2016

–  Sport w Ostródzie – znajomość  wydarzeń,  znanych sportowców, klubów, obiektów sportowych

    SP – KLASY GIMNAZJALNE

  – Dyscypliny sportowe – przepisy, wymiary boisk itp.

  – Medale Polaków w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

  – Lekka atletyka -polskie medale w Igrzyskach olimpijskich w XXI wieku i w MŚ w Pekinie w 2015r., oraz gwiazdy światowej LA

– Osiągnięcia polskich piłkarzy na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej

 

  1. NAGRODY.

Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa – osobno szkół podstawowych i SP – klas gimnazjalnych

– Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkową statuetkę

– Trzy najlepsze szkoły w każdej z kategorii szkół otrzymają puchary ufundowane przez Burmistrza

Ostródy, pozostałe szkoły – statuetki.

 

  1. ZGŁOSZENIA.

– Szkoły zgłaszają  drużyny szkolne wyłącznie e-mailem na adres organizatora  do dnia 26.02.2018r.         

wraz z  listą imienną zawodników danej szkoły,  oraz  z potwierdzeniem Dyrektora szkoły.

W zgłoszeniu proszę podać datę urodzenia danego zawodnika.

 

Zgłoszenia:

email: organizatorzy@ocsir.pl

Kontakt z organizatorem:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie. ul. Kościuszki 22A, tel. 89 646 08 15