5 lipca widzimy się na Nocnym Turnieju Siatkówki Plażowej !

Dodano: 14.06.2019

Wróć do aktualności

REGULAMIN
TURNIEJU NOCNEGO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2019

I Czas i miejsce:
05.07.2019 (piątek)
Zapisy – eliminacje godz. 16:00 – 16:45
Start eliminacji – od. godz. 17:00
Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino w Ostródzie.

II Organizator:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i „Gazeta Ostródzka”.

III Uczestnicy:
Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.
Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2003 i starsi/sze )

IV Warunki uczestnictwa:
Złożenie zgłoszenia i wpłata wpisowego w wysokości 30 zł od drużyny.
Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, oraz posiłek i wodę mineralną.

V Nagrody:
Najlepsze 4 pary (8 zawodników) otrzymają nagrody pieniężne:
1 miejsce = 1.000 zł dla pary
2 miejsce = 600 zł dla pary
3 miejsce = 400 zł dla pary
4 miejsce = 200 zł dla pary
Poza ww. nagrody w formie voucherów („Hotel Anders”) i karnetów na Wyciąg Nart Wodnych (OCSiR), oraz nagrody rzeczowe.

VI System rozgrywek:
Turniej eliminacyjny – mecze o 10 miejsc w Turnieju głównym (od godz.17:10) rozegrany zostanie systemem pucharowym – porażka wyklucza z udziału w Turnieju Głównym.
Turniej Główny – początek godz. 20:30, rozgrywany będzie systemem „brazylijskim” na 16 par – druga porażka eliminuje parę z dalszego udziału w T. Głównym
Czterech najlepszych zawodników (wraz z dobranymi do pary partnerami) z cyklu turniejów „Grand Prix LATO 2018” otrzymują „dzikie karty” od organizatorów i grają w Turnieju Głównym. Organizatorzy przyznają też jeszcze dwóm parom „dziką kartę” uprawniającą do gry w Turnieju Głównym.
Mecze ( 1 set lub do 2 wygranych setów) rozgrywane zostaną system podanym przez organizatorów po zamknięciu listy zgłoszeń w dniu turnieju.
Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.

VII Sprawy różne:

W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju.
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,
w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.