Dołącz do Szkolnej Ligi Szachowej

Dodano: 28.10.2015

Wróć do aktualności

„Szachy to walka, którą zwycięża się potęgą umysłu.”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, szachowa MLKS „Ostródzianka” i Ostródzkie Centrum Sportu
i Rekreacji serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji rozgrywek szachowych w ramach Szkolnej Ligi Szachowej

Szkolna Liga Szachowa to cykl sześciu comiesięcznych zawodów dla dziewcząt i chłopców. Spotkania będą odbywały się w soboty w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie. Młodsze dzieci mogą uczestniczyć w rywalizacji pod opieką dorosłego opiekuna. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 7 listopada 2015 r. Początek zawodów o godz. 10:15 . Zakończenie Ligi i rozdanie nagród przewidziane jest na kwiecień 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ
ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
Sekcja szachowa MLKS „Ostródzianka” w Ostródzie
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie

UCZESTNICY
W rozgrywkach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (młodsze dzieci obowiązkowo pod opieką osoby dorosłej).

SYSTEM ROZGRYWEK
Dziewczęta i chłopcy grają razem. Wszyscy uczestnicy podzieleni będą na 3 ligi. Podział na ligi nastąpi na I zjeździe. Zawodnicy nie uczestniczący w pierwszej kolejce przy zgłoszeniu się do rozgrywek będą traktowani jako nowo zgłaszający się.
Nowo zgłaszający się uczestnicy rozpoczynają grę:
zawodnicy o rankingu minimum 1400 – w I lidze,
zawodnicy o rankingu minimum 1200 – w II lidze,
pozostali – w III lidze.

W ciągu roku szkolnego rozegranych zostanie 6 kolejek. W każdej kolejce rozgrywa się
7 rund, tempo gry P’15 (15 minut na partię dla zawodnika).
Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt.
W celu obiektywnego porównywania wyników zawodnicy grający w II lidze otrzymują premię 3 pkt, zawodnicy grający w I lidze – premię 6 pkt.
Kojarzenie zawodników komputerowe.
Zgłoszeń do udziału w Szkolnej Lidze Szachowej dokonuje się na adres agentmista@wp.pl , w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio przed zawodami.
Zamknięcie list startowych – 15 minut przed rozpoczęciem gry, tj. o godz. 1000.
Awansuje i spada po ok. 20% zawodników.
Obowiązuje jednorazowe wpisowe za całą ligę w wysokości 5 zł.

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Zawody odbywać się będą w SP nr 1 w Ostródzie, ul. Pieniężnego 30a, raz w miesiącu,
w sobotę . Początek gry o godz. 1015. Terminy rozgrywek w 2015r.: 7 listopad, 12 grudzień.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Będą prowadzone osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych:
a) szkoły podstawowe i b) gimnazja + szkoły ponadgimnazjalne.

W przypadku równej ilości punktów dla miejsc I, II i III decyduje wyższa lokata
w poszczególnych zjazdach.

Do końcowej klasyfikacji brane jest pod uwagę 5 najlepszych wyników.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Będą prowadzone dwie klasyfikacje osobno dla a) szkół podstawowych i b) gimnazjów + szkoły ponadgimnazjalne. Drużyna może liczyć dowolną ilość osób. Wynik szkoły w danej kolejce stanowi suma punktów uzyskanych przez 4 najlepszych zawodników.

SĘDZIOWIE
Feliks Stachowicz, Mirosław Orłowski.
DODATKOWE INFORMACJE
Grzegorz Miśta – tel. 695 548 842
Halina Ilasz – tel. 89 646 58 91 (sekretariat szkoły) lub kom. 691 912 928