INFORMACJE O BIEGACH!

Dodano: 16.06.2017

Wróć do aktualności

REGULAMIN
XXVII OSTRÓDZKICH BIEGÓW ULICZNYCH

Termin i miejsce:
Biegi odbędą się 17.06.2017 w godz. 11:00 – 15:30 w Ostródzie
Stadion Miejski w Ostródzie ul. Wyszyńskiego 11 i ulice w pobliżu Stadionu.

Organizatorzy:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
Gmina Miejska Ostróda

Uczestnictwo:
W zawodach prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zawodnicy, którzy nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu ulicznym.

Program zawodów:
Program minutowy w załączniku

Punktacja:
Prowadzona będzie punktacja drużynowa ogólna dla szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wg klucza:
I miejsce – 20 pkt., II miejsce – 19 pkt.,…XX miejsce – 1 pkt.

Nagrody:
Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Ponadgimnazjalne:
Indywidualnie: miejsca I–III medale, dyplomy, pamiątkowe koszulki
miejsca IV–X dyplomy, pamiątkowe koszulki
Drużynowo: miejsca I–III puchary

Bieg Memoriałowy:
Mężczyźni: miejsca I–III medale, dyplomy, nagrody pieniężne,
miejsca IV–VI dyplomy, nagrody pieniężne
Kobiety: miejsca I–III medale, dyplomy, nagrody pieniężne,
miejsca IV–VI dyplomy, nagrody pieniężne

Nagrody pieniężne Bieg Memoriałowy:
KOBIETY: MĘŻCZYŹNI:
1 MIEJSCE – 600 ZŁ 1 MIEJSCE – 600 ZŁ
2 MIEJSCE – 400 ZŁ 2 MIEJSCE – 400 ZŁ
3 MEJSCE – 300 ZŁ 3 MIEJSCE – 300 ZŁ
4 – 6 MIEJSCE – po 100 ZŁ 4-6 MIEJSCE – po 100 ZŁ

Sprawy różne:
Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestników obowiązuje strój sportowy.
Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
Zapisy do biegu memoriałowego w dniu zawodów od godziny 11:00
Udział w biegach jest BEZPŁATNY!!!