Już 1 lipca odbędzie się Nocny Turniej Siatkówki Plażowej!

Dodano: 20.06.2022

Wróć do aktualności

Serdecznie zapraszamy na Nocny Turniej Siatkówki Plażowej! W tym roku kolejna edycja tego znakomitego turnieju odbędzie się już 1 lipca. Oficjalne otwarcie turnieju nastąpi o godz. 18:30, natomiast początek gier o godz. 19:00. Miejscem zmagań będzie Plaża Miejska nad jeziorem Sajmino.

REGULAMIN:

I. Czas i miejsce: 01.07.2022 (piątek)

Losowanie do drabinki turniejowej par nierozstawionych o godz. 18:00.

Obecność na losowaniu 1 zawodnika z każdej z  ww. par – obowiązkowa.
Uroczyste otwarcie – godz. 18:30.

Start turnieju: mecze na 3 boiskach od godz. 19:00

Miejsce; Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino
w Ostródzie.

II. Organizator:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

III. Uczestnicy:

Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.

Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2006 i starsi).

IV. Warunki uczestnictwa:

Złożenie zgłoszenia na adres: organizatorzy@ocsir.pl.  do dnia 28.06.2022r.

Do turnieju organizator zakwalifikuje maksimum 24 pary – decyduje kolejność zgłoszenia mailowego: w mailu imię i nazwisko zawodników, numer kontaktowy         do kapitana (data i godzina wpływu maila do OCSiR).

Wpłata wpisowego w wysokości 50 zł od drużyny w dniu imprezy przed turniejem na Plaży Miejskiej.

Każdy z uczestników otrzyma koszulkę do gry oraz posiłek i wodę mineralną.

V. Nagrody:

Najlepsze 4 pary (8 zawodników) otrzymają nagrody pieniężne:

1 miejsce = 1.000 zł dla pary

2 miejsce =   600 zł dla pary

3 miejsce =   400 zł dla pary

4 miejsce =   200 zł dla pary

VI. System rozgrywek:

Turniej  – początek godz. 19:00, rozgrywany będzie systemem „brazylijskim” na 24 pary – druga porażka eliminuje parę z dalszego udziału w Turnieju.

Rozstawienie – 8 par rozstawionych:

3 najlepszych zawodników w cyklu „Grand Prix 2021” (dobór partnera do Turnieju Nocnego dowolny), oraz 3 najlepsze pary z Turnieju Nocnego 2021.

Organizatorzy przyznają  jeszcze dwóm parom tzw. „dziką kartę” uprawniającą do gry w Turnieju Nocnym.

Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 pkt. przy remisie 1:1 w setach – 3 set także do 15 pkt.

Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.

VII. Sprawy różne:       

  • W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju.
  • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed,
    w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  • Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.