Ruszają zapisy do Biegu Memoriałowego im. Zdzisława Krzyszkowiaka na 10 km !

Dodano: 26.03.2019

Wróć do aktualności

11 maja odbędzie się XXIX edycja Ostródzkich Biegów Ulicznych! Punktem głównym  tego sportowego wydarzenia jest Bieg Memoriałowy .

Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w biegu memoriałowym im. Zdzisława Krzyszkowiaka
na 10 km!
Zgłoszenia  elektroniczne  są  dostępne  na  stronie  internetowej www.superczas.pl/memorialostroda  przyjmowane będą do 7 maja 2019 r
do  godziny 23:59   

 • Opłata startowa jest równa- 30 zł – wpłata na konto do dnia 7 maja 2019,
 • Zapisy osobiste będą możliwe w dniu biegów w biurze zawodów 11 maja 2019 w godzinach 9:00-11:00 , Opłata startowa tego dnia jest równia  50zł

 

Zapisz się już dzisiaj!

Elektroniczny pomiar czasu

Atrakcyjne nagrody finansowe

Nagrody finansowe dla najlepszych ostródzian

Pakiet startowy

 

Wszystkie szczegóły w regulaminie:

 

XXIX OSTRÓDZKIE BIEGI ULICZNE

REGULAMIN BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA

Dystans 10 km

Ostróda, 11.05.2019

 

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 22a, 14-100 Ostróda,

Informację o biegu: www.ocsir.pl, nr tel.:  89 646 08 15, e-mail: organizatorzy@ocsir.pl

 

 

 1. MIEJSCE, TERMIN, BIURO ZAWODÓW

 Bieg odbędzie się 11 maja 2019 roku (sobota) ze startem i metą na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie,

 • Start Biegu nastąpi o godzinie 12:00.
 • Długość trasy 10 km. Trasa bez atestu, Trasa kawałek po bieżni tartanowej,
  trasa jest asfaltowa, z podbiegami ul. Pieniężnego i Batalionów Chłopskich
 • Biuro zawodów mieści się na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Wyszyńskiego
  w Ostródzie, w odległości 100 metrów od punktu Start/Meta
 • Biuro zawodów będzie czynne od 9:00-11:30
   
 • UCZESTNICTWO
 • Prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 11 maja 2019 roku ukończą 16 lat
 • Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Memoriałowym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, gadżety, pamiątkowy medal,
 • Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
  Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Biegu na druku organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, odwołania biegu
 • Uczestników Biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne
  i niezmienne.
 • Organizator określa limit startujących na 120 osób
 • Indywidualny pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą mocowanych do sznurowadeł obuwia chipów (RFID) zwrotnych na mecie. Brak chipa lub jego zamiana z innym uczestnikiem w trakcie biegu skutkować będzie dyskwalifikacją danego

zawodnika.

 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego. Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY  

 Zgłoszenia  elektroniczne  są  dostępne  na  stronie  internetowej www.superczas.pl/memorialostroda  przyjmowane będą do 7 maja 2019 r

 • do  godziny 23:59   
 • Opłata startowa jest równa- 30 zł – wpłata na konto do dnia 7 maja 2019
 • Należność proszę wpłacić na rachunek   Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 22a, 14-100 Ostróda nr 56 2030 0045 1110 0000 0244 6310 jest równa 30,00 .
  W tytule przelewu należy wpisać w tytule WPISOWE MEMORIAŁ +dane osoby, która będzie brała udział w biegach, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • Zapisy osobiste będą możliwe w dniu biegów w  biurze zawodów 11 maja 2019 w godzinach 9:00-11:00 , Opłata startowa tego dnia jest równia  50zł

 

  

 

 1. TRASA BIEGU

 

 

 • Przebieg trasy: dwa okrążenia po bieżni tartanowej, na trzecim uczestnicy wybiegają na rundę o długości ok. 2,3 km. Rundy prowadzą po nawierzchni asfaltowej lub kostce brukowej. Na trasie są dwa podbiegi, pierwszy o długości około 100 metrów w odległości 200 metrów od bramy stadionu. Drugi podbieg o długości 400 m zacznie się ok. 900 metrów od stadionu. Wszystkie rundy kończą się okrążeniem na bieżni stadionu, gdzie zlokalizowana będzie linia startu i mety.

 

 • Bieg – ulice wokół stadionu – 1 pętla kolejno ulice: Boczna, Pieniężnego, Pionierska, Batalionów Chłopskich, Racławicka, Pieniężnego, Kościuszki, Wyszyńskiego, Stadion – koniec pętli (start/meta)

 

 1. NAGRODY, KLASYFIKACJE

 

 • Wszystkie osoby na mecie otrzymują medal,
 • Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn
  i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu.

 

1 miejsce – 600,00 zł,

2 miejsce – 400,00 zł,

3 miejsce – 300,00 zł,

 

 • Za zajęcie miejsc IV-VI w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzymają nagrodę pieniężną w kwocie – 100zł
 • Organizator wyróżni 3 najlepsze ostródzianki i 3 najlepszych ostródzian,
  którzy otrzymają

1 miejsce -300zł

2 miejsce-200zł

3 miejsce -100zł

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegu, mieszczący się w budynku na stadionie oraz możliwość skorzystania z natrysków.

 • Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas biegu.
 • W przypadku naruszenia regulaminu, następuje automatyczna dyskwalifikacja.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy oraz zaplecze sanitarne.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia podczas imprezy.
 • Wszelkie protesty rozstrzyga Organizator Biegu decyzje Organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane bezpośrednio po biegu.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych,
  zdjęć wykonanych podczas imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu