RUSZAJĄ ZAPISY NA NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Dodano: 11.06.2021

Wróć do aktualności

REGULAMIN

TURNIEJU NOCNEGO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2021

 o Puchar Burmistrza Miasta Ostróda

I           Czas i miejsce: 02.07.2021 (piątek)

Losowanie do drabinki turniejowej par nierozstawionych o godz. 17:30.

Obecność na losowaniu 1 zawodnika z każdej z  ww. par – obowiązkowa.

Start turnieju: mecze na 3 boiskach od godz. 18:30.

Uroczyste otwarcie – godz. 18:00.

Miejsce; Boiska do siatkówki plażowej na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sajmino
w Ostródzie.

II          Organizator:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

III         Uczestnicy:

Możliwość uczestnictwa mają pary męskie, żeńskie lub mieszane.

Kategoria wiekowa – OPEN (rocznik 2005 i starsi ).

IV        Warunki uczestnictwa:

            Złożenie zgłoszenia na adres organizatorzy@ocsir.pl.  do dnia 25.06.2021r.

Do turnieju organizator zakwalifikuje maksimum 24 pary – decyduje kolejność

zgłoszenia mailowego (data i godzina wpływu maila do OCSiR)
Prosimy o podanie imion i nazwisk pary i numer telefonu do jednej  z osób.

Wpłata wpisowego w wysokości 40 zł od drużyny w dniu imprezy

przed turniejem na Plaży Miejskiej.

Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, oraz posiłek i wodę mineralną.

V         Nagrody:

Najlepsze 4 pary (8 zawodników) otrzymają nagrody pieniężne:

1 miejsce = 1.000 zł dla pary

2 miejsce =   600 zł dla pary

3 miejsce =   400 zł dla pary

4 miejsce =   200 zł dla pary

VI        System rozgrywek:

Turniej  – początek godz. 18:30, rozgrywany będzie systemem „brazylijskim” na 24 pary – druga porażka eliminuje parę z dalszego udziału w Turnieju.

Rozstawienie – 8 par rozstawionych:

3 najlepszych zawodników w cyklu „Grand Prix 2020” (dobór partnera do Turnieju Nocnego dowolny), oraz 3 najlepsze pary z Turnieju Nocnego 2020.

Organizatorzy przyznają  jeszcze dwóm parom tzw. „dziką kartę” uprawniającą do gry w Turnieju Nocnym.

Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 pkt. przy remisie 1:1 w setach –  3 set także do 15 pkt.

Zespoły zobowiązane są do samodzielnego sędziowania meczów.

VII       Sprawy różne:       

  • W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju.
  • Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  • Wszelkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji