Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem Drwęckim

Ostróda, ul. Turystyczna

ocsir@ocsir.pl

Komunikat

Informujemy, iż Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem  Drwęckim przy  ul. Turystycznej  będzie strzeżone przez ratowników
od od 22.06.2024  do 01.09.2024 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00

 

REGULAMIN
KĄPIELISKA I PLAŻY NAD JEZIOREM DRWĘCKIM, UL. TURYSTYCZNA

 

 1. Wejście na teren kąpieliska jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją postanowień poniższego Regulaminu
 1. Kąpielisko i plaża administrowane jest przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
 1. Kąpielisko jest strzeżone w terminie od 22.06.2024  do 01.09.2024
  w godzinach 10:00 – 18:00, gdy wywieszona jest flaga z godłem WOPR.
 1. Kolory flag oznaczają:
 • biała – kąpiel dozwolona
 • czerwona – zakaz kąpieli
 1. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.
 1. Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego.
 • Na terenie kąpieliska obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  seria krótkich sygnałów gwizdkiem – przekroczenie regulaminu kąpieli
 • seria długich sygnałów gwizdkiem lub gong – ALARM

Na sygnał alarmowy wszyscy zobowiązani są wyjść z wody

 1. Akwen strzeżony podzielono na:
 • brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm oznaczany pławami koloru białego z siatką do dna,
 • akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości 1,2m oznaczony pławami kolorem czerwonym,
 • akwen o głębokości 4m w obrębie pomostu oznaczone są pławami żółtymi,
 1. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po posiłku.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 2. Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego.
 3. Ratownikami są osoby noszące ubiór (zgodny z przepisami WOPR) z emblematem WOPR i czapkę ratownika.
 4. Osoby korzystające z kąpieliska winy stosować się do poleceń ratowników.
 5. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia plaży i kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:

 

 1. Przekraczać linii oznaczonej bojami koloru czerwonego, jeśli nie umieją pływać.
 2. Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga.
 3. Niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży.
 4. Zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom.
 5. Leżakować i biegać po pomostach.
 6. Wjeżdżać i wprowadzać rowerów oraz innych pojazdów na teren pomostów
 7. Wrzucać i popychać inne osoby do wody.
 8. Pić napojów alkoholowych.
 9. Zaśmiecać teren kąpieliska i plaży.
 10. Wjeżdżać pojazdami mechanicznymi oprócz uprawnionych.
 11. Wprowadzać psów i innych zwierząt na teren kąpieliska oraz plaży.

 

ZABRANIA SIĘ WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU, JAK RÓWNIEŻ WNOSZENIA, SPOŻYWANIA I SPRZEDAŻY ALKOHOLU BEZ ZEZWOLENIA NA TERENIE PLAŻY.

 

W SEZONIE LETNIM NA TERENIE KĄPIELISKA WĘDKOWANIE ZABRONIONE JEST W GODZINACH  8:00-20:00

 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska i plaży oraz kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

 

Skargi i wnioski należy zgłaszać dyrekcji OCSiR przy ul. Kościuszki 22A w Ostródzie
nr tel. 89 646 08 13.

WAŻNE TELEFONY ALARMOWE:

Telefon alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997

 

 

 

Pobierz

Regulamin obiektu

Pobierz

Pobierz

Cennik obiektu

Pobierz

Galeria

Lokalizacja