W SOBOTĘ RYWALIZACJA PRZEDSZKOLAKÓW !

Dodano: 07.06.2018

Wróć do aktualności

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ „BAWMY SIĘ RAZEM” DLA PRZEDSZKOLI – 2018

TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 roku (sobota) w Hali
Sportowo-Widowiskowej OCSiR przy ulicy Kościuszki 22 A o godzinie 10.00.

CEL IMPREZY
Celem imprezy jest podniesienie sprawności fizycznej oraz popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci z przedszkoli.

ORGANIZATOR
Organizatorem jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

UCZESTNICTWO
W zawodach biorą udział reprezentacje ostródzkich przedszkoli składające się z 8 osób (4 dziewczęta i 4 chłopców) oraz 2 rezerwowych (1 dziewczynka i 1 chłopiec). W zawodach biorą udział dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2011 r. i młodsi.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Drużyny będą rywalizować w 10 konkurencjach. Po każdej z nich ogłaszane będą wyniki i wręczane nagrody za trzy najlepsze miejsca. W każdej konkurencji musi brać udział 4 chłopców i 4 dziewczynki. Nie będzie prowadzona punktacja drużynowa.

OPIS KONKURENCJI
Szczegółowy opis konkurencji znajduje się na stronach 2 i 3 regulaminu.

NAGRODY
Po zakończeniu imprezy wszystkie uczestniczące w zabawie drużyny otrzymają paczki ze słodyczami, sprzęt sportowy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zgłoszenia wraz z listą zawodników, potwierdzoną przez dyrektora i opiekuna należy dostarczyć organizatorowi przed zawodami. Losowanie torów odbędzie się o godzinie 9:45 w pokoju nr 9 w hali OCSiR ul. Kościuszki 22A, przed wprowadzeniem zespołów na salę. Wszystkie sprawy sporne zostają rozpatrzone przez sędziów i sędziego głównego po zakończeniu danej konkurencji.

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA
DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, NAUCZYCIELI
I RODZINY PRZEDSZKOLAKÓW !!!
OPIS KONKURENCJI:

1. TOR PRZESZKÓD

Przebieg: zawodnik z linii startu dobiega do płotka, przechodzi pod nim, dobiega do dwóch piłek ułożonych w kółkach ringo ( w poprzek do kierunku biegu) i zamienia je miejscami. Obiega półmetek i wraca jak najszybciej na linię mety.

2. WYŚCIG Z WORECZKIEM

Przebieg: zawodnik z woreczkiem na głowie zmierza w kierunku półmetka i okrąża go, oraz zmierza do mety mając cały czas woreczek na głowie. Nie wolno przytrzymywać ręką woreczka.

3.WYŚCIG KELNERÓW

Przebieg: zawodnicy umieszczają na ręku krążek, a na nim kładą woreczek. Tak jak kelner z tacą.
Na znak sędziego biegną w kierunku półmetka, okrążają go i cały czas trzymając na „tacy” woreczek zmierzają w kierunku linii startu i przekazują przybory następnemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który wykona ćwiczenie najszybciej. Zawodnicy muszą trzymać krążki jak tacę, położoną na dłoni jednej ręki.

4.ODWRACANIE KRĄŻKÓW

Przebieg: zawodnik na sygnał startera biegnie w kierunku półmetka odwracając
na drugą stronę kolorowe krążki, obiega półmetek i biegiem wraca na linię mety.

5. OBRĄCZKOWANIE

Przebieg: zawodnik z kółkiem ringo biegnie do pachołka , nakłada na nie kółko ringo, obiega półmetek, zdejmuje kółko, wraca do mety, przekazuje kółko następnemu zawodnikowi.

6. WYŚCIG Z BALONIKIEM

Przebieg : startujący trzyma w ręce przywiązany do sznurka balon, dobiega do płotka, przechodzi pod nim, obiega półmetek, wracając ponownie przechodzi pod płotkiem, dobiega do linii mety i przekazuje balon następnemu zawodnikowi.

7. KRÓL STRZELCÓW

Przebieg: zawodnicy podchodzą do ustawionej w odległości ok. 5 metrów od płotka piłki, uderzeniem nogą starają się trafić piłką w światło płotka. Konkurencja nie jest wykonywana na czas. W przypadku równej ilości trafień o kolejności decydują punkty zdobyte przez dziewczęta.

8. WYŚCIG PO NIESPODZIANKĘ

Przebieg: zawodnik dobiega do pachołka znajdującego się na półmetku pod którym leży niespodzianka, podnosi pachołek i zabiera niespodziankę i zmierza jak najszybciej do mety.

9. WYŚCIG SKOKAMI

Przebieg: zawodnik dobiega do kółka, w którym ułożony jest woreczek, wkłada woreczek pod kolano dowolnej nogi skacząc na jednej nodze okrąża półmetek skacząc w kierunku kółka ringo, następnie odkłada woreczek do kółka ringo i biegiem wraca na linię startu. Podczas skoków można przytrzymać ręką nogę pod której kolanem znajduje się woreczek.

10. SZTAFETA WAHADŁOWA

Przebieg: zespół podzielony na dwie czwórki (cztery dziewczynki i czterech chłopców), które stoją naprzeciw siebie. Sztafetę rozpoczynają chłopcy. Pierwszy zawodnik z linii startu strony biegnie z pałeczką sztafetową, czwarty zawodnik z linii startu ma znacznik. Na sygnał startera zawodnik biegnie do partnera ustawionego naprzeciw i przekazuje mu pałeczkę sztafetową. Każdy zawodnik biegnie dwa razy. Zabawa kończy się w momencie gdy zawodnicy wrócą do ustawienia wyjściowego.