Zapraszamy na Bawmy się razem !

Dodano: 08.05.2017

Wróć do aktualności

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ „BAWMY SIĘ RAZEM” DLA KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w dniu 27.05.2017 roku (sobota) w Hali
Sportowo-Widowiskowej OCSiR przy ulicy Kościuszki 22 A o godzinie 10:30.

CEL IMPREZY
Celem imprezy jest podniesienie sprawności fizycznej oraz popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci szkół podstawowych.

ORGANIZATOR
Organizatorem jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

UCZESTNICTWO
W zawodach biorą udział reprezentacje klas II (rocznik 2008) ostródzkich szkół podstawowych składające się z 8 zawodników (4 dziewczęta i 4 chłopców)
oraz 2 rezerwowych (1 dziewczynka i 1 chłopiec).

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Drużyny będą rywalizować w 10 konkurencjach. W każdej konkurencji musi brać udział 8 osób: 4 chłopców i 4 dziewczynki. Nie będzie prowadzona punktacja drużynowa.

NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają nagrody niespodzianki. Po zakończeniu imprezy wszyscy uczestniczący w imprezie uczniowie otrzymają paczki ze słodyczami, a szkoły sprzęt sportowy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zgłoszenia wraz z listą zawodników, potwierdzoną przez dyrektora szkoły i opiekuna należy dostarczyć organizatorowi w dniu zawodów do godziny 10:15. Losowanie torów odbędzie się o godzinie 10:15 przed wprowadzeniem zespołów na salę w pokoju nr 9 w Hali OCSiR ul. Kościuszki 22A.
Wszystkie sprawy sporne zostaną rozpatrzone przez sędziów i sędziego głównego po zakończeniu danej konkurencji.

ZAPRASZAMY KIBICÓW !!!