Zapraszamy na Miejski Turniej Wiedzy o Sporcie

Dodano: 16.03.2017

Wróć do aktualności

I MIEJSKI TURNIEJ WIEDZY O SPORCIE – OSTRÓDA 2017
REGULAMIN KONKURSU

1. TERMIN I MIEJSCE
– DATA TURNIEJU : 31.03.2017r. (piątek) godz. 10:00
– Hala sportowo-widowiskowa OCSiR ul. Kościuszki 22A.

2. ORGANIZATORZY
– Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
– Urząd Miasta w Ostródzie

3. CELE KONKURSU.
– Popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie historii polskiego i międzynarodowego sportu,
osiągnięć polskich sportowców na arenie międzynarodowej
– Propagowanie idei olimpizmu
– Zachęta do zgłębienia wiedzy o ostródzkim sporcie
– Wyłonienie najlepszych ostródzkich szkół w dziedzinie wiedzy o sporcie

4. SPRAWY ORGANIZACYJNE, UCZESTNICTWO.
– Konkurs organizowany jest dla drużyn szkolnych – 3 osobowych reprezentujących
ostródzkie szkoły podstawowe i gimnazja
– Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
I kategoria- SZKOŁY PODSTAWOWE
II kategoria- GIMNAZJA
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie:
I -SZKOLY PODSTAWOWE:
– Uczniowie ostródzkich SP – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005-2004

II – GIMNAZJA
– Uczniowie ostródzkich gimnazjów – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2003-2001

5. PUNKTACJA
– Konkurs zostanie rozegrany w 2 częściach:
I – CZĘŚĆ USTNA:
Każdy z zawodników szkół biorących udział w konkursie otrzyma po 3 pytania. Do wyboru
będzie tematyka np. Polscy medaliści na Igrzyskach Olimpijskich (zimowych i letnich).
Prawidłowa odpowiedź to 1 pkt dla szkoły w klasyfikacji zespołowej.
Suma punktów w klasyfikacji szkół zadecyduje o przejściu 3 najlepszych drużyn do 2 etapu;
II części ustnej.
Przy równej sumie punktów zdobytych przez np. 2 lub 3 szkoły dodatkowe pytania zada Komisja,
aby wyłonić kolejność szkół po I części ustnej.
II – CZĘŚĆ USTNA:
W II części ustnej odpowiada zawodnik, który zgłosi się pierwszy do odpowiedzi.
Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje 1pkt.
Jeżeli odpowiedź jest nieprawidłowa, odpowiada następny zawodnik, który się zgłosi
do odpowiedzi, jako pierwszy.
Do klasyfikacji w II części ustnej Komisja nie bierze pod uwagę punktów zdobytych w I cz.
Suma punktów zdobytych w II części zadecyduje o 1, 2 i 3 miejscu w klasyfikacji drużynowej.

6. ZAKRES TEMATYCZNY
– Letnie i Zimowe Igrzyska Olimpijskie – polscy medaliści
– Igrzyska Olimpijskie – wiedza ogólna
– Osiągnięcia polskich piłkarzy w MŚ w piłce nożnej
– Sport w Ostródzie – znajomość wydarzeń, znanych sportowców, klubów, obiektów sportowych
– Dyscypliny sportowe – znajomość przepisów , wymiary boisk itp.
7. NAGRODY.
Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa – osobno szkół podstawowych i gimnazjów.
– Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy medal.
– Trzy najlepsze szkoły w każdej z kategorii szkół otrzymają puchary ufundowane przez Burmistrza
Ostródy, pozostałe szkoły – statuetki.
8. ZGLOSZENIA.
– Szkoły zgłaszają drużyny do udziału w Konkursie Wiedzy o Sporcie do dnia 22.03.2017 r.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 22.03.2017r. wraz z listą imienną zawodników danej szkoły, oraz z potwierdzeniem Dyrektora szkoły na adres:
OCSiR w Ostródzie, 14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 22A.
Organizatorzy proszą opiekunów drużyn o zabranie na turniej legitymacji szkolnych swoich zawodników – do wglądu dla organizatorów przed turniejem.

Kontakt z organizatorem:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie. ul. Kościuszki 22A, tel. 89 646 08 15
e-mail: organizatorzy@ocsir.pl