ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 w sprawie: wprowadzenia zmian w cenniku Stanicy Wodnej „MARINA”  i Zaplecza Sanitarnego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie

Dodano: 12.04.2023

Wróć do aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 4/2023
Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
z dnia 07 marca 2023 roku

  

w sprawie: wprowadzenia zmian w cenniku Stanicy Wodnej „MARINA”

 i Zaplecza Sanitarnego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie

 Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda nr 128/2020 z dnia 19.06.2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi OCSiR w Ostródzie zarządzam
co następuje:

  1. Wprowadzam zmiany w cenniku Stanicy Wodnej „MARINA” i Zaplecza Sanitarnego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie co stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.
  2. Wprowadzam rabat w wysokości 20% udzielonego na podstawie ważnej Karty Ostródzkiej na całoroczny postój jachtu, postój jachtu- sezon, postój łódki wędkarskiej – miesiąc oraz  postój jachtu – zimowanie
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.04.2023r.
  4. Traci moc Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 16.02.2022r.