Zarządzenie ws. wprowadzenia zmian w cenniku Kortów Tenisowych

Dodano: 25.04.2023

Wróć do aktualności

 ZARZĄDZENIE Nr 7/2023
Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
z dnia 24  kwietnia   2023 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w cenniku Kortów Tenisowych mieszczących się na terenie Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie.

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda nr 128/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi OCSiR w Ostródzie zarządzam co następuje:

  1. Wprowadzam zmiany w cenniku kortów tenisowych odkrytych oraz kortów krytych bez ogrzewania mieszczących się na terenie Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego przy 3 Maja w Ostródzie co stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

 

  1. Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 17/2022 Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji z dnia  26 października  2022r. pozostają bez zmian.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.04.2023 roku

 

Do wiadomości:

  1. Główny księgowy
  2. Pracownicy OCSiR
  3. a/a

                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 7/2023

  KORTY TENISOWE

KORTY KRYTE

  1. Bilet korty ogrzewane                                                                                                 70,00/ 1 godz.
  2. Bilet korty bez ogrzewania                                                                                        40,00/ 1 godz.

 

KORTY ODKRYTE

  1. Bilet korty odkryte                                                                                                        35,00/ 1 godz.