Zmiana cennika na Lodowisku

Dodano: 01.12.2022

Wróć do aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 22/2022
Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
z dnia 28 listopada 2022 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w cenniku Lodowiska mieszczącego się na  terenie Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda nr 128/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi OCSiR w Ostródzie zarządzam co następuje:

  1. Wprowadzam z dniem 04.12.2022 r. zmiany w cenniku Lodowiska

mieszczącego się na terenie Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w

Ostródzie co stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.12.2022 roku

 

                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 22/2022

  LODOWISKO

  1. Dzieci i młodzież do lat 18                                                                                              8,00/ 45 min

Kolejne wejście    6,00 zł/ 45 minut

  1. Dorośli                                                                                                                                    10,00/ 45 minut

Kolejne wejście     8,00 zł/ 45 minut

  1. Wypożyczenie łyżew dzieci                                                                                           6,00/ 45 minut
  2. Wypożyczenie łyżew dorośli                                                                                         8,00/ 45 minut
  3. Ostrzenie łyżew                                                                                                             10,00/ para