Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem Drwęckim

Ostróda, ul. Turystyczna

661125887

  • sezon kąpielowy od 16.06.2020 do 31.08.2020
  • kąpielisko strzeżone w godzinach 10:00- 18:00
  • woda przydatna do kąpieli,

 

REGULAMIN KĄPIELISKA I PLAŻY UL. TURYSTYCZNA 11
1. Kąpielisko i plaża administrowane są przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji 14-100 Ostróda,
ul. Kościuszki 22a, tel. 89 646 08 13

2. Kolory flag oznaczają:
Biała – kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych
Czerwona – zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych
Brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się pod opieką osób dorosłych.
4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Na teren plaży i kąpieliska zabrania się wnoszenia, sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
6. Za rzeczy pozostawione na terenie kąpieliska i plaży administrator nie odpowiada.
7. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby alarmowanie i udzielenie pomocy.
8. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK oraz emblematem WOPR.
9. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do absolutnego respektowania poleceń ratowników.
10. Kąpielisko, którego granice określają pomosty podzielone jest na:
a) akwen dla osób dorosłych nie umiejących pływać o głębokości 1,2m (żółte bojki)
b) akwen dla osób umiejących pływać o głębokości do 4m (czerwone bojki)
11. Na terenie kąpieliska obowiązuje bezwzględny zakaz skoków do wody.
12. Na terenie kąpieliska obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
a) seria krótkich sygnałów gwizdkiem – przekroczenie regulaminu kąpieli
b) seria długich sygnałów gwizdkiem lub gong – ALARM
Na sygnał alarmowy wszyscy zobowiązani są wyjść z wody.
13. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
a) przekraczać granicy strefy oznaczonej żółtymi bojkami jeżeli nie umieją pływać
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga
c) niszczyć sprzętu, urządzeń i wyposażenia plaży oraz kąpieliska
d) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych użytkowników, a w szczególności popychać i wrzucać do wody
e) wchodzić na wieże obserwacyjną ratowników
f) jazdy na rowerze
g) biegać po pomostach
h) zanieczyszczać teren obiektu
i) wprowadzać zwierząt na teren obiektu
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą proszone
o opuszczenie terenu plaży i kąpieliska.
15. Na terenie kąpieliska znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, z którego można korzystać
za stosowną opłatą.
16. Skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora obiektu.

Administrator
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

Galeria

Lokalizacja