Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem Drwęckim

Ostróda, ul. Turystyczna

ocsir@ocsir.pl

Uwaga, kąpielisko do dnia 16.07.2022 będzie nieczynne.

REGULAMIN

  1. Obszar wodny jest terenem administrowanym przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, przeznaczonym na cele rekreacyjno-sportowe. Jest terenem niestrzeżonym przez ratowników wodnych. KĄPIEL ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
  2. Osoby przebywające na obszarze wodnym obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego, oraz innych osób, a w szczególności:

– zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, znajdujących się tu obiektów lub urządzeń i ich przestrzegania

– stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez uprawnione podmioty

– dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych

– użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia

– bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby, oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

  1. Korzystającym z plaży zabrania się:

– niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na plaży

– jazdy po plaży pojazdami mechanicznymi

– zanieczyszczania i zaśmiecania terenu obszaru wodnego

– wprowadzania na teren obszaru wodnego psów i innych zwierząt

– wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek

– zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom

 

Powyższy regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na danym obszarze wodnym, na którym regulamin się znajduje.

Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptację obowiązujących tu zasad.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu  będą usuwane z terenu kąpieliska i plaży, oraz kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki związane z niestosowaniem się do powyższego regulaminu i obowiązujących przepisów.

Administrator kąpieliska:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji  14-100 OSTRÓDA ul. Kościuszki 22A

nr tel. 89 646 08 13

 

                                       TELEFONY ALARMOWE:

TELEFON                  POGOTOWIE               POLICJA             STRAŻ POŻARNA

ALARMOWY           RATUNKOWE

   112                                       999                             997                                   998

 

 

 

 

Galeria

Lokalizacja